SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000156933
Numer REGON: 000487261
Numer NIP: 7750003041
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu71Data dokonania wpisu2023-01-10
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/34618/22/448]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004872612003-04-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁĘCZYCANKA” W ŁĘCZYCY2003-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PŁOCKU nr w rejestrze 7052003-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁĘCZYCKI gmina ŁĘCZYCA miejscowość ŁĘCZYCA2003-04-17 do dziś
2. Adresulica M. KONOPNICKIEJ nr domu 11 A kod pocztowy 99-100 poczta ŁĘCZYCA 2003-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.09.1996 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI PRZYJĘTO NOWY STATUT.2003-04-17 do dziś
230.06.2003 R. UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, W MIEJSCE DOTYCHCZASOWYCH ROZDZIAŁÓW II-X WPROWADZONO NOWE II-XII WRAZ Z NOWYM BRZMIENIEM PAR. 4-PAR. 136, 31.05.2004 R. UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI ZMIENIONO: PAR. 6, PAR. 15 PKT 2, PKT 3, PAR. 18 UST. 4, PAR. 42 UST. 1, PAR. 46 UST. 1 PKT 3 LIT. A, UST. 2 PKT 2, UST. 3 PKT 1, UST. 3 PKT 2, PAR. 52 PKT 1, PKT 12, PAR. 53 PKT 4, PAR. 55 UST. 1, PAR. 58 UST. 1 PKT 3, UST. 1 PKT 4, PAR. 72, PAR. 73 UST. 1 PKT 1, PAR. 77 PKT 10, PAR. 79 UST. 2, PAR. 80 UST. 2, PAR. 84 UST. 3, PAR. 85, PAR. 98 UST. 2, PAR. 104, PAR. 105 UST. 8, PAR. 126, PAR. 127, SKREŚLONO: PAR. 67 UST. 2, PAR. 84 UST. 1 PKT 6, PAR. 87 PKT 5, PAR. 116, PAR. 117, PAR. 118, PAR. 119, PAR. 120, PAR. 121 STATUTU.2005-03-31 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 8/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI W DNIU 27.06.2006 R. ZMIENIONO: § 13 UST 1, § 19 UST 1 I 2, § 23 UST 1, § 44 UST 4, § 52 PKT 5 I 6, § 65 UST 4, § 109 UST 1, UST 2, § 110 UST 2, § 111 UST 2; DODANO W § 52 PKT 17, SKREŚLONO: W § 65 UST 5, 6 I 7, § 67 W UST 3 ZDANIE 3, § 70, § 71.2006-10-19 do dziś
429.11.2007 R., ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI UCHWAŁĄ NR 2/2007 UCHWALIŁO ZMIANY DO STATUTU, KTÓRĄ TO UCHWAŁĘ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI DNIA 28.06.2010 R., ZMIENIŁO UCHWAŁĄ NR 9/2010, ZMIANIE ULEGŁY: § 4 UST. 1, § 6 UST. 5, 7, § 11 UST. 5, § 11 UST. 6, § 11 UST. 10, § 12 UST. 1, § 12 UST. 2, § 13 UST. 1-3, § 15, § 16 UST. 1, 3, 4, 5, § 17, § 18 UST. 1, 2, 3, 4, § 19 UST. 1, § 20, § 21, § 23 UST. 1, § 24, § 25, § 27 UST. 1 PKT 7, 16, § 27 UST. 1 PKT 19, § 27 UST. 2, § 28 UST. 1, § 28 UST. 2, § 32, § 34 UST. 2 PKT 6, 7, § 34 UST. 3, § 42 UST. 2, § 43, § 44 UST. 1, 4, § 46 UST. 1 PKT 1, § 49 UST. 4, § 52 UST. 3, 4, 6, 8, 11, § 56 UST. 1, § 79 UST. 1, § 84, § 87 UST. 4, § 95 UST. 1, § 95 UST. 3, 6, § 96, § 100, § 101, § 102 UST. 1, 2, 3, § 104, § 111 UST. 1, § 111 UST. 2 PKT 1, 2, 3, 4, § 111 UST. 3, § 115 UST. 1, 2, 5, § 122 UST. 1 PKT 1, § 124 UST. 1 PKT 1, USUNIĘTO: § 11 UST. 7, § 14, § 16 UST. 2, § 39, § 40, § 41, § 46 UST. 2 PKT 3, § 49 UST. 5, § 57, § 65, § 66, § 76, § 85, § 86, § 87 PKT 2, 3, § 95 UST. 2, § 103, § 110 UST. 2 PKT 4, DODANO: § 11 UST. 11-15, § 16 UST. 6, § 18 UST. 5, § 32 ZE ZNACZKIEM 1, § 33 UST. 3, § 101 UST. 3, 4, 5, 6, § 106 UST. 5, § 110 ZE ZNACZKIEM 1, § 111 UST. 4, § 137, § 138.2011-05-24 do dziś
5WALNE ZGROMADZENIE PRZEPROWADZONE W CZĘŚCIACH W DNIACH 25-26-27 LISTOPADA 2013 R. UCHWAŁĄ NR 1/2013 UCHWALIŁO ZMIANĘ TREŚCI § 18 STATUTU.2014-02-18 do dziś
6UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEPROWADZONEGO W CZĘŚCIACH W DNIACH 25-26.06.2014 R O ZMIANIE TREŚCI § 4 UST. 1, § 6, § 9, § 10, § 11 UST. 1, § 11 UST. 6, § 11 UST. 8-9, § 11 UST. 12, § 13 UST. 3, § 15 UST. 14, § 16 UST. 6, § 17 UST. 1 LIT A, § 17 UST. 4, § 18 UST. 3, § 20 UST. 3 PKT. 1, § 20 UST. 21, § 23 UST. 1, § 24 UST. 6 LIT B, § 24 UST. 7, § 24 UST. 10, § 24 UST. 11 LIT B, § 26 UST. 1 PKT. 2, § 29, § 32 ZE ZNACZKIEM JEDEN UST. 3, § 33 UST. 1 § 37, § 42 UST. 2, § 43 UST. 1, § 43 UST. 3, § 44 UST. 4, § 52 UST. 13, STATUTU, DODANO DO STATUTU § 16 UST. 7-8, § 24 UST. 6 LIT C, § 38 ZE ZNACZKIEM JEDEN, 38 ZE ZNACZKIEM DWA, 38 ZE ZNACZKIEM TRZY, SKREŚLONO § 33 UST. 3, § 137, § 1382014-11-24 do dziś
7UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEPROWADZONEGO W CZĘŚCIACH W DNIA 15.06-16.06-18.06-19.06.2015 R. ZMIENIONO § 32(1) UST. 1 PKT 1 I 2 STATUTU.2015-09-04 do dziś
8WALNE ZGROMADZENIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI ODBYTE W DNIACH 16-17 CZERWCA 2016 R. - ZMIANA § 1, § 11 UST. 2 I § 24 UST. 6 LIT. C.2016-11-29 do dziś
927.03.2018 WALNE ZGROMADZENIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI ODBYTE W DNIACH 26I27.03.2018R ZMIENIONO:§4UST.2;§5UST.1;§10UST.4I5;§11UST.1,5,6,8,9;§12 UST.4,5;§13UST.3;§15;§16UST.5;§17UST.1;§18UST. 1,2,3,4,5;§19UST.2;§20UST.3,14,20,24,26;§23UST.2 ;§24UST.3,UST.4,UST.5,UST.6,UST.7,UST.9,UST.11;§ 27UST.1;§28UST.2;§30UST.2;§31;§32;§32ZN.1UST.3 ;§33UST.1,2;§34UST.2;§35UST.2;§38ZN.1UST.4;§42 UST.1,2;§45;§46;§52DO54;§58;§60DO64;§67UST.4,5 ;§69;§72;§74;§75;§77DO79;§80UST.1;§83;§84;§88;§8 9;§92DO102;§104DO107;§112DO114;§126;§127,§130. DODANO§2ZN.1;§4UST.6,7;§5UST.5.6;§14;§14ZN.1 ;§16UST.5ZN.1;§18UST.1ZN.1,UST.1ZN.2,UST.2Z N.1,UST.2ZN.2,UST.2ZN.3,UST.3ZN.1,UST.4ZN.1, UST.4ZN.2;§19UST.2ZN.1,UST.3,4,5;§21ZN.1;§23 ZN.1;§24UST.6ZN.1,UST7ZN.1,UST.11ZN.1,UST. 11ZN.2;§28UST.3,4;§28ZN.1;§30UST.3,4,5,6;§31Z N.1;§32ZN.1UST.4;§33UST.1ZN.1,UST.1ZN.2,US T.1ZN.3,UST.2ZN.1;§38ZN.1UST.3ZN.1,UST.5,US T.6,UST.7,UST.7,UST.8,UST.9;§42UST.3;§46ZN.1;§ 52ZN.1;ZN.2;§53ZN.1;§61ZN.1;§64ZN.1;ZN.2;§67 UST.6;§73ZN.1;§74ZN.1;§76ZN.1;§76ZN2;§83ZN. 1;§83ZN.2;ZN.3;ZN.4;§84ZN.1;ZN.2;§88ZN.1,ZN. 2,ZN.3;ZN.4;ZN.5;ZN.6;§99ZN.1;§139.SKREŚLONO§4UST3;§11UST4;§16UST6,7,8;§17UST4;§18UST6;§20UST27,28;§21;§24UST8;§25;§26;§43UST3;§44;§4751;§55;§56;§73;§90;§91;§108110;§11 0ZN1;§111;§115;§122;§123;§124;§124;§136.2018-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoANDRZEJCZAK2021-04-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MATEUSZ2021-04-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-04-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-28 do dziś
21. NazwiskoPACHOLSKI2014-02-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW STANISŁAW2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2014-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIAK2022-12-16 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2022-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIJEWSKI2022-12-16 do dziś
2. ImionaTOMASZ2022-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUSZYŃSKA2018-09-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2018-09-27 do dziś
2. ImionaMAREK ROMAN2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKA2018-09-27 do dziś
2. ImionaANNA MAREK2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITCZAK2018-09-27 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-04-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-29 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-04-29 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R. data złożenia 09.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 14.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.05.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
5data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
7data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-09 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
10data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.0212 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
11data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12data złożenia 22.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
13data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
14data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
15data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16data złożenia 05.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
18data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
401.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
701.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-09 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
14OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-10 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. DO 31.12.2002 R.2003-11-25 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-28 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-27 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-17 do dziś
701.01.2008 R -31.12.2008 R2009-09-09 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-26 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-09-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-15 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów