SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000156486
Numer REGON: 001088066
Numer NIP: 8511566994
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-28
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14858/22/920]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010880662003-03-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOMATOR”2003-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 21312003-03-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-03-28 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 126 nr lokalu 3 kod pocztowy 71-140 poczta SZCZECIN 2004-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.11.2002 R. UCHWAŁA NR 10 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” ZMIANY W STATUCIE SPÓŁDZIELNI DOTYCZĄ PARAGRAFÓW OD 1 DO 124.2003-03-28 do dziś
201.12.2003 R. M -UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „DOMATOR” NR 10/2003 ZMIANY W STATUCIE SPÓŁDZIELNI DOTYCZĄ PARAGRAFÓW: 6, 66, 78-80, 88, 96, 99-101, 103, 105, 107, 115 I 1172004-01-28 do dziś
319.06.2006 R. ZMIANY PARAGRAFÓW: 2, 5, 6, 8, 11, 12, 19, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 41, 61, 65, 69, 78, 79, 82, 83, 85, 99, 101, 103, 105, 122, DODANO: § 14.1, § 64.1, § 85.1, § 93.1, § 93.2, § 93.3, § 122.1, USUNIĘTO: § 872006-08-18 do dziś
414 LISTOPADA 2007 R., -ZMIANY PARAGRAFÓW: 5, 6, 11, 12, 14, 17, 22, 27, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 41, 49, 54 (1), 55, 61, 61 (1), 62, 62 (1), 62 (2), 65, 66, 71, 71 (1), 76, 77 (1), 77 (2), 78, 79, 83, 84, 84 (1), 84 (2), 85 (1), 88, 93, 93 (4), 99, 101, 101 (1), 103, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 119, 121 (1), 121 (2), 121 (3).2008-02-06 do dziś
530 WRZEŚNIA 2016 R. - UCHWAŁĄ NR 2/2016 UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU2017-01-16 do dziś
618 CZERWCA 2018 R. ZMIANA PARAGRAFÓW OD 1 DO 102. SKREŚLONO §103 I 104.2018-12-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI MOGĄ SKŁADAĆ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2017-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJURGIEL2018-08-20 do dziś
2. ImionaJERZY JAN2018-08-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-08-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-20 do dziś
21. NazwiskoGRELA2014-02-25 do dziś
2. ImionaWINCENTY JÓZEF2014-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-02-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-02-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZNAUDER2022-10-10 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA ELŻBIETA2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNORKO2022-10-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUBIŚ2019-09-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2017-01-16 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-01-16 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-01-16 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-16 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2017-01-16 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R. data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01. 01. 2003 R.- 31. 12. 2003 R.2004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
3data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
5data złożenia 01.07.2008 okres 2007 R.2008-07-28 do dziś
6data złożenia 15.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-18 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-07-07 do dziś
8data złożenia 05.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-12 do dziś
9data złożenia 01.08.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-02-11 do dziś
10data złożenia 17.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-30 do dziś
11data złożenia 25.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
12data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
13data złożenia 21.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
14data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-19 do dziś
15data złożenia 23.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
16data złożenia 20.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
17data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-15 do dziś
18data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
19data złożenia 26.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-08-18 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
32007 R.2008-07-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-18 do dziś
5ZA 2009 R.2010-07-07 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-12 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-02-11 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-15 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01. 01. 2003 R.-31. 12. 2003 R.2004-06-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
3ZA ROK 20052006-08-18 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-11 do dziś
52007 R.2008-07-28 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-06-18 do dziś
7ZA 2009 R.2010-07-07 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-12 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-02-11 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-12-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-12-29 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-20 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-15 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów