SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HANDLOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000156431
Numer REGON: 001090287
Numer NIP: 7951618890
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-25
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[RDF/458394/22/224]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010902872003-03-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „HANDLOWIEC”2003-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 292003-03-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. PRZEMYŚL gmina M. PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2003-03-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEMYŚL ulica 3-GO MAJA nr domu 59 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2010-10-18 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMHANDLOWIEC@WP.PL2016-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu105.08.1983 R.2003-03-25 do dziś
227.06.2006 R. SPIS TREŚCI, PAR. 1, PAR. 2 PKT 4, 5, 6, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6 UST. 4, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13 DO PAR. 91.2006-12-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA PEŁNOMOCNIK.2003-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoZAPŁATYŃSKA2016-12-19 do dziś
2. ImionaURSZULA2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2016-12-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-19 do dziś
21. NazwiskoBALAWENDER2016-12-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JACEK2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2016-12-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-19 do dziś
31. NazwiskoBUCZAK2009-03-12 do dziś
2. ImionaANETA2009-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-03-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2009-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHUCHŁA2016-12-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD2016-12-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGERLICH2016-04-15 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANOCKA2016-04-15 do dziś
2. ImionaHALINA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2016-04-15 do dziś
2. ImionaZUZANNA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONIUSZY2016-04-15 do dziś
2. ImionaTERESA2016-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI NABYTE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIE JEJ CZŁONKÓW2016-04-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2003 -31.12.20032006-12-27 do dziś
2data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-12-27 do dziś
3data złożenia 26.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-27 do dziś
4data złożenia 22.02.2011 okres 2006, 2007, 2008, 2009, 20102011-06-07 do dziś
5data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
6data złożenia 29.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
7data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
8data złożenia 24.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
9data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
10data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
11data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-11-17 do dziś
13data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-17 do dziś
14data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-17 do dziś
15data złożenia 17.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 -31.12.20032006-12-27 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-12-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-12-27 do dziś
42006, 2007, 2008, 2009, 20102011-06-07 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
601.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-15 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 -31.12.20032006-12-27 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-12-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-12-27 do dziś
42006, 2007, 2008, 2009, 20102011-06-07 do dziś
501.01.2011 - 31.12.20112012-08-17 do dziś
601.01.2012-31.12.20122014-01-17 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-20 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-22 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów