SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FABUD”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000156166
Numer REGON: 271080196
Numer NIP: 6430000135
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/17738/23/393]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP2710801962003-03-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FABUD”2003-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 12782003-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina M. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2003-03-24 do dziś
2. Adresulica KAPICY nr domu 3 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2003-03-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMF@SMFABUD.PL2019-11-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMFABUD.PL2019-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.08.1991 R. -UCHWALONO STATUT SPÓŁDZIELNI 12.12.2002 R. -NOWA TREŚĆ STATUTU2003-03-24 do dziś
223.05.2003 R. -UCHWALONO NOWY STATUT2003-08-07 do dziś
326.05.2006 R. PAR. 1 UST. 2, PAR. 7 UST. 3, PAR. 7 UST. 10, PAR. 7 UST. 13, PAR. 7 UST. 20, PAR. 7 UST. 21, PAR. 8 UST. 19, PAR. 9 UST. 1, PAR. 9 UST. 6, PAR. 13 UST. 1, PAR. 13 UST. 2 PKT 2, PAR. 14 UST. 2, PAR. 15 UST. 1, PAR. 15 UST. 2, PAR. 15 UST. 3, PAR. 15 UST. 4, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 3, PAR. 16 UST. 4, PAR. 16 UST. 5, PAR. 16 UST. 6, PAR. 19 UST. 3, PAR. 20 UST. 2, PAR. 20 UST. 4, PAR. 21 UST. 3, PAR. 30 UST. 4, PAR. 30 UST. 5, PAR. 30 UST. 6, PAR. 30 UST. 7, PAR. 30 UST. 8, PAR. 30 UST. 9, PAR. 33 UST. 2 PKT 12, PAR. 41 UST. 1, PAR. 43 UST. 2, PAR. 44 UST. 4, PAR. 44 UST. 5, PAR. 44 UST. 6, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, UST. 2, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 65 UST. 2, PAR. 65 UST. 3, PAR. 65 UST. 4, PAR. 65 UST. 5, PAR. 65 UST. 6, PAR. 74, PAR. 77, PAR. 80, PAR. 98 UST. 6, PAR. 101 UST. 2, PAR. 101 UST. 5, PAR. 101 UST. 10, PAR. 101 UST. 11, PAR. 103, PAR. 104 UST. 3, PAR. 104 UST. 4, PAR. 105 UST. 5, PAR. 105 UST. 6, PAR. 107 UST. 5, PAR. 110 UST. 2, PAR. 110 UST. 5, PAR. 111 UST. 4, PAR. 113, PAR. 114 UST. 32006-10-19 do dziś
4UCHWAŁĄ NR 7 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z 30.05.2008 R. ZMIENIONO STATUT POPRZEZ UCHWALENIE STATUTU O NOWEJ TREŚCI2008-07-17 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 5 WALNEGO ZGROMADZENIA Z 16.06.2016R.ZMIENIONO TREŚĆ § 113 UST.7 TIRET DRUGI STATUTU.2016-07-21 do dziś
614.06.2018R. ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „FABUD” POPRZEZ UCHYLENIE CAŁOŚCI AKTUALIZOWANEGO STATUTU JAKO TEKST JEDNOLITY STOSOWNIE DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW USTAWY Z 20 LIPCA 2017R.2018-07-09 do dziś
714.07.2020R. ZMIENIONO: § 88, § 109 UST. 32020-08-06 do dziś
802.06.2022R. ZMIANA BRZMIENIA §85 PPKT 4 I DODANO PPKT 5 ORAZ ZMIANA §86 UST.1 STATUTU2022-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU). W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ DWAJ PEŁNOMOCNICY2023-04-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGANSTY2020-03-31 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HENRYK2020-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-03-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-03-09 do dziś
21. NazwiskoWICHE NOWICKA2003-03-24 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2003-03-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2023-07-05 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADKOWSKI2014-08-11 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2014-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-08-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSET2023-07-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JERZY2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRONIA2020-08-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD JAN2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIK PILCH2023-07-05 do dziś
2. ImionaMONIKA BARBARA2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-05 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROŃ2023-07-05 do dziś
2. ImionaIRENA2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-05 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHORAB2023-07-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ RADOSŁAW2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-05 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTECZKO2023-07-05 do dziś
2. ImionaBARNABA PAWEŁ2023-07-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-05 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOBYLEC2020-08-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA CZESŁAWA2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKASTEK2014-04-03 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2014-04-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-03 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1) PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ FINANSOWĄ I GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI WRAZ ZE SKŁADANIEM OŚWIADCZENIA WOLI W W/W ZAKRESIE ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, W TYM DO: A) ZAWIERANIA UMÓW Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI, W TYM: UMÓW KREDYTOWYCH, UBEZPIECZENIOWYCH, RACHUNKU BANKOWEGO I INNYCH ORA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH, B) PODPISYWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, WYDZIAŁU KSIĄG WIECZYSTYCH, C) UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH DO DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI NA DRODZE SĄDOWEJ I EGZEKUCJI ORA W INNYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ SPÓŁDZIELNI, D) PRZYJMOWANIE W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI, E) USTALANIE STAWEK OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI ORAZ PRZYJMOWANIE OKRESOWYCH ROZLICZEŃ MEDIÓW, F) ROZPATRYWANIE SKIEROWANYCH DO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI WNIOSKÓW I SKARG W SPRAWACH FINANSOWYCH I GOSPODARCZYCH ORAZ UDZIELANIA ODPOWIEDZI, 2) WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ W CELU PRZEDŁOŻENIA NOTARIUSZOWI, BANKOM, WYDZIAŁOM KSIĄG WIECZYSTYCH I INNYCH WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM.2014-04-03 do dziś
21. NazwiskoCAPUTA2023-02-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW DOMINIK2023-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-02 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1) ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ FABUD Z SIEDZIBĄ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH WRAZ ZE SKŁADANIEM OŚWIADCZEŃ WOLI W WW. ZAKRESIE ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI, W TYM DO: A) ZAWIERANIA UMÓW Z DOSTAWCAMI MEDIÓW, WYKONAWCAMI ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCAMI USŁUG ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI (SPRZĄTANIE, KONSERWACJA, UBEZPIECZENIA I INNE) ORAZ PROWADZENIA KORESPONDENCJI Z TYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ UMÓW, B) ZAWIERANIA UMÓW Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI, W TYM: UMÓW KREDYTOWYCH, UBEZPIECZENIOWYCH, RACHUNKU BANKOWEGO I INNYCH ORAZ PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ PROWADZENIA KORESPONDENCJI Z TYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ UMÓW, C) SKŁADANIA I PODPISYWANIA WNIOSKÓW DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, D) DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZED SĄDAMI WIECZYSTOKSIĘGOWYMI, W TYM PODPISYWANIA WNIOSKÓW, SKŁADANIA WYJAŚNIEŃ I OŚWIADCZEŃ, E) REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, W TYM O DZIAŁ SPADKU, STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM, ADMINISTRACYJNYM, PODATKOWYM ORAZ W INNYCH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ STATUTOWĄ SPÓŁDZIELNI, F) UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH DO REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM, W TYM O DZIAŁ SPADKU, STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM, ADMINISTRACYJNYM, PODATKOWYM, G) PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI, H) USTALANIA STAWEK OPŁAT NA POKRYCIE KOSZTÓW NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI ORAZ PRZYJMOWANIE OKRESOWYCH ROZLICZEŃ MEDIÓW, I) ROZPATRYWANIA SKIEROWANYCH DO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI WNIOSKÓW I SKARG UŻYTKOWNIKÓW LOKALI I UDZIELANIA ODPOWIEDZI. 2) WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ W CELU PRZEDŁOŻENIA NOTARIUSZOWI, BANKOM, WYDZIAŁOM KSIĄG WIECZYSTYCH I INNYCH WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.2023-02-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-11-07 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-11-07 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-07 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-07 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2019-11-07 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-11-07 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-11-07 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 02.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 data złożenia 01.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.20032004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-06-29 do dziś
4data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
5data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
6data złożenia 15.10.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-10-29 do dziś
7data złożenia 11.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
8data złożenia 27.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
9data złożenia 05.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
10data złożenia 28.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
11data złożenia 05.11.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-11-22 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
13data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
15data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
18data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
19data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
20data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
21data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
22data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052008-10-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
801.01.2010 - 31.12.20102013-11-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-27 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-13 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052008-10-29 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-22 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-08 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-15 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-10 do dziś
901.01.2010 - 31.12.20102013-11-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów