LABORATOIRES VIVACY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000156131
Numer REGON: 277986680
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-02
Ostatni wpis Nr wpisu49Data dokonania wpisu2024-05-15
Sygnatura akt[RDF/602899/24/0]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATOIRES VIVACY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KRUPNICZA nr domu 16 kod pocztowy 31-123 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-03-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.01.2003 R. NOTARIUSZ TOMASZ PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 720/2003 12.02.2003 R. -NOTARIUSZ TOMASZ PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 1011/2003, ZMIENIONO PAR. 42003-04-02 do dziś
206.12.2007 R. -REP. A NR 12835/2007, NOTARIUSZ BOŻENA KOĆMA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE -UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ WSZYSTKICH PARAGRAFÓW I USTALONO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2008-03-19 do dziś
309.03.2016R., REP A NR 1344/2016. NOTARIUSZ ALEKSANDRA SZAFRON- SEKTA, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE. ZMIANA: §5 PKT 12016-05-11 do dziś
410.02.2017, REPERTORIUM A NR 868/2017, NOTARIUSZ ALEKSANDRA SZAFRON-SEKTA, KANCELARIA NOTARIALNA, 32-200 PSZCZYNA UL. PIASTOWSKA 11 - ZMIENIONO § 6 PKT 1, § 7; USTALONO TEKST JEDNOLITY2017-03-24 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.10.2020R. REPERTORIUM A NR 4340/2020. NOTARIUSZ KONRAD FILOCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. 1) ZMIENIONO §1. UST 1 I UST. 2; 2)ZMIENIONO §8. UST. 1; 3)W §11 SKREŚLONO UST. 3 I UST. 4; 4) ZMIENIONO §12 UST.1; 5)W §14. DODANO UST. 3; 6)W §16 ZMIENIONO UST. 2 I DODANO UST. 6;2021-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 70 UDZIAÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 35.000,00 ZŁ2003-04-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVIVACY GROUP SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE2024-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150000ZŁ2023-03-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2023-03-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 ZŁ2017-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALAUZAT2023-12-22 do dziś
2. ImionaANTOINE2023-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHERON2023-12-22 do dziś
2. ImionaMICHEL JOSEPH ROBERT2023-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-12-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZENDZIELORZ TAJAK2010-09-16 do dziś
2. ImionaJOANNA STEFANIA2003-04-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2008-03-19 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2016-05-11 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-11 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-05-11 do dziś
477 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-05-11 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2016-05-11 do dziś
673 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2016-05-11 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2016-05-11 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 3.02.2003-31.12.2003 data złożenia 30.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 3.02.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 3.02.2003-31.12.20032004-04-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 18.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-06 do dziś
3data złożenia 19.05.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-08 do dziś
4data złożenia 05.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
5data złożenia 07.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
6data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
7data złożenia 11.03.2010 okres OD 01-01-2009 R. DO 31-12-2009 R.2010-04-01 do dziś
8data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
11data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
13data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
14data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
18data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
19data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
20data złożenia 15.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
5OD 01-01-2009 R. DO 31-12-2009 R.2010-04-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-08 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
5OD 01-01-2009 R. DO 31-12-2009 R.2010-04-01 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-29 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów