SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PIAST”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000156107
Numer REGON: 000888304
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-27
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10147/22/207]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000888304 NIP 92400042842008-07-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PIAST”2003-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE nr w rejestrze 6012003-03-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻAGAŃSKI gmina IŁOWA miejscowość IŁOWA2003-03-27 do dziś
2. Adresulica CHROBREGO nr domu 20 kod pocztowy 68-120 poczta IŁOWA 2003-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.03.2003 ROK -TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-03-27 do dziś
226.09.2003 R. ZMIANA: § 2 UST. 1, § 4 UST. 5, § 4 UST. 6, § 5 UST. 5 PKT 2, § 7 UST. 1 PKT 11, § 8 UST. 2, § 10 UST. 2 LIT. A, § 19 UST. 6, § 23 UST. 1, § 24 UST. 2, § 24 UST 3, § 26, § 33, § 34, § 35 UST. 1, § 38 UST. 1, § 38 UST. 4, § 38 UST. 7, § 39 UST. 1, § 39 UST. 3, § 39 UST. 4, § 41 UST. 1, § 41 UST. 2, § 41 UST. 3, § 42.§ 44 UST. 3, § 44 UST. 4, § 44 UST. 8, § 58 UST. 1, § 59 UST. 6, § 60 UST. 1, § 60 UST. 2, § 60 UST. 4, § 60 UST. 6, § 69 UST. 5, § 71 PKT 2 DODANO: § 2 UST. 3, § 3 UST. 2 PKT 2A, § 6 PKT 5A, § 41 UST. 4, § 41 ZE ZNACZKIEM 1, § 60 UST. 3A, § 76 SKREŚLONO: § 7 UST. 1 PKT 12, § 60 UST. 7, § 73 UST. 2 PKT 3 LIT. C2003-12-19 do dziś
316.05.2008 R. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU; 20.06.2008 R. WYKREŚLONO § 33 UST. 9 I 10;2008-07-15 do dziś
430.06.2017R. - UCHWAŁA NR 8/2017; - ZMIANA:§ 33 PKT 1 I PKT 7; - DODANO:W § 15 PKT 2 LIT.C,D,E,F,G,H.2017-10-10 do dziś
529.06.2018R. ZMIENIONO: PAR.5, PAR.6, PAR.7, PAR.8, PAR.9, PAR.12, PAR.15 UST.2, PAR.16, PAR.17, PAR.18, PAR.23 UST.1, PAR.33 UST.7, PAR.38 UST.1, PAR.52 UST.4, PAR.53, PAR.54, PAR.55, PAR.56, PAR.57, PAR.58, PAR.59, PAR.60, PAR.61, PAR.62, PAR.63, PAR.64, PAR.65, PAR.66, PAR.67, PAR.68, PAR.69, PAR.70, PAR.71, PAR.72, PAR.73, PAR.74, PAR.75, PAR.76, PAR.77, PAR.78, PAR.79, PAR.80, SKREŚLONO: PAR.10 PKT 5, PAR.11 PKT 3, PAR.20, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: PAR.74 NA PAR.81, PAR.75 NA PAR.82, PAR.76 NA PAR.83, PAR.77 NA PAR.84, PAR.78 NA PAR.85, PAR.79 NA PAR.86, PAR.80 NA PAR.87, PAR.81 NA PAR.882018-09-17 do dziś
623.04.2022R. - ZMIANA TREŚCI § 33 UST. 72022-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJASTRZĄB2022-10-24 do dziś
2. ImionaADAM2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-24 do dziś
21. NazwiskoPROCYSZYN2018-09-17 do dziś
2. ImionaRENATA MAŁGORZATA2018-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-17 do dziś
31. NazwiskoMYTNIK2018-03-07 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIBA2022-09-27 do dziś
2. ImionaMAREK2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁACHOWSKI2022-09-27 do dziś
2. ImionaKONRAD TADEUSZ2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFEKIETA2022-09-27 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2008-07-15 do dziś
268 10 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-07-15 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW -NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELAMI/ WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI2008-07-15 do dziś
441 20 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2015-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI MIENIE SPÓŁDZIELNI LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2015-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
3data złożenia 06.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-10-11 do dziś
4data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-07-15 do dziś
6data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-27 do dziś
7data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
8data złożenia 15.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
9data złożenia 23.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
10data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
11data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13data złożenia 13.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
14data złożenia 26.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
15data złożenia 12.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
16data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17data złożenia 02.02.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-02 do dziś
18data złożenia 02.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
19data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-10-11 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-07-15 do dziś
401.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-10-11 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-06-25 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2008-07-15 do dziś
601.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-27 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-07 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-06-29 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-29 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-02-02 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów