ENER VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000155985
Numer REGON: 291059909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353212/21/970]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP2910599092003-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENER VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KIELCACH WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 29912003-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2016-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. KLONOWA nr domu 23 kod pocztowy 25-553 poczta KIELCE kraj POLSKA 2017-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.1999 ROK, REP. A 660/99 -NOTARIUSZ PIOTR SZOSTAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, PLAC WOLNOŚCI 6: UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 12.02.2003 ROK, REP. A 214/2003 -NOTARIUSZ MARIA SAWICKA BIERNACKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. SŁOWACKIEGO 12/1: NOWE BRZMIENIE UMOWY.2003-03-20 do dziś
229.06.2006 R., REP. A 3702/2006 -NOTARIUSZ PIOTR SZOSTAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. GŁOWACKIEGO 5: ZMIANA § 5 UST. 1, SKREŚLENIE UST. 2 W § 5;2006-08-04 do dziś
307.07.2009 R. -REP. A 514/2009, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BUSKU -ZDROJU, UL. KILIŃSKIEGO 17 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI -ZMIENIONO: § 4, § 10, § 14, § 26, § 27.2009-09-28 do dziś
424.11.2009 R. -REP. A 2230/2009, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI; DODANO: § 8 UST. 1A.2010-02-10 do dziś
506.05.2011 R. -REP. A 5529/2011, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ STĘPIEŃ MARIUSZ ŻELICHOWSKI SPÓŁKA CYWILNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 2 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO: § 4.2011-06-17 do dziś
615.02.2017 R., REP. A 485/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. MŁYŃSKA 5/4 - ZMIENIONO: § 8 UST. 2, § 12, § 14 UST. 3, § 15, § 16 UST. 1, § 17.2017-08-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 25.600,00 ZŁ2003-03-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKI2016-12-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PATRYK2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 213 741,00 ZŁ2017-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAGIĘĆ DYBICH2017-08-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA KATARZYNA2017-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 205 359,00 ZŁ2017-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego419100,00 ZŁ2009-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135500,00 PLN2003-03-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI -W GRANICACH PROKURY.2003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKI2016-12-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PATRYK2016-12-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-12-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCZARKOWSKI2017-08-24 do dziś
2. ImionaWIESŁAW RYSZARD2017-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-08-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-08-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-09-28 do dziś
286 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2009-09-28 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-09-28 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-28 do dziś
547 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-28 do dziś
647 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-28 do dziś
721 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-09-28 do dziś
832 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2009-09-28 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-09-28 do dziś
1086 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2006-08-04 do dziś
2data złożenia 05.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2006-08-04 do dziś
3data złożenia 05.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-08-04 do dziś
4data złożenia 05.06.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5data złożenia 17.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2009-07-29 do dziś
6data złożenia 17.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-07-29 do dziś
7data złożenia 17.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
8data złożenia 16.03.2010 okres OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-03-18 do dziś
9data złożenia 19.04.2011 okres OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
10data złożenia 28.03.2012 okres OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
11data złożenia 03.04.2013 okres OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
12data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
14data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 11.01.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-11 do dziś
20data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
21data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
22data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2006-08-04 do dziś
2OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2006-08-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-08-04 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2009-07-29 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-07-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-03-18 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD DNIA 01.01.2002 R. DO DNIA 31.12.2002 R.2006-08-04 do dziś
2OD DNIA 01.01.2003 R. DO DNIA 31.12.2003 R.2006-08-04 do dziś
3OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R.2006-08-04 do dziś
4OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-08-04 do dziś
5OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2009-07-29 do dziś
6OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2009-07-29 do dziś
7OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
8OD DNIA 01.01.2009 R. DO DNIA 31.12.2009 R.2010-03-18 do dziś
9OD DNIA 01.01.2010 R. DO DNIA 31.12.2010 R.2011-06-10 do dziś
10OD DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.2012-05-07 do dziś
11OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-02 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów