SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000155948
Numer REGON: 000486043
Numer NIP: 6320000111
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu77Data dokonania wpisu2023-01-18
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/32630/22/740]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”2003-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 6772003-03-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JAWORZNO gmina M. JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2003-03-20 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica ALEJA MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 72 kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2022-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116 STYCZEŃ 2002 R. PARAGRAFY OD 1 DO 77 ZMIENIONO PARAGRAFY OD 78 DO 109 DODANO2003-03-20 do dziś
212.06.2003 R. ZMIANY: DZIAŁ III, PAR. 6 UST. 2, PAR. 13 UST. 2, PAR. 19 UST. 1, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 34, PAR. 38, PAR. 39, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43 UST. 2, PAR. 50, CZĘŚĆ IV A, B, C PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55 UST. 1, PAR. 57, PAR. 58 UST. 1, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 68 UST. 2 PKT 1, PAR. 68 UST. 3 PKT 1, PAR. 69, PAR. 72 UST. 2 I UST. 3, PAR. 76 UST. 1A, UST. 3, PAR. 77 UST. 1 I UST. 3, PAR. 89 UST. 3, PAR. 90 UST. 1 PKT OD 9 DO 25, PAR. 91 UST. 3, PAR. 97 UST. 1, PAR. 98, PAR. 104 UST. 3 PKT 1, PAR. 106 UST. 4. DODANO: DZIAŁ III A, VI A, PAR. 5 UST. 1 PKT 1A, PAR. 6 UST. 4 I 5, PAR. 9 UST. 1 PKT 4A, PAR. 35 UST. 7-14, PAR. 36, PAR. 47 UST. 3, 4 I 5, PAR. 48 UST. 4 I 5, PAR. 50A, CZĘŚĆ IV D, E, PAR. 54A I 54B, PAR. 55 UST. 4, 5 I 6, PAR. 58 UST. 3 I 4, PAR. 68 UST. 2A, PAR. 68 UST. 3 PKT 4, PAR. 68 UST. 6, 7, 8 I 9, PAR. 95 UST. 3 I 4, PAR. 102 UST. 6, 7, 8 I 9. USUNIĘTO: PAR. 9 UST. 2 PKT 12, PAR. 107 UST. 12003-12-19 do dziś
317.06.2004 R. ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 4 PKT 4; PAR. 8 UST. 1; PAR. 9 UST. 1 PKT 2, 3, 4, 4A; PAR. 9 UST. 2 PKT 2, 4, 5; PAR. 11 UST. 2; PAR. 12 UST. 2 PKT 6; PAR. 15 UST. 2, 3; PAR. 16 UST. 3; PAR. 17 UST. 2; PAR. 23 UST. 1, 2; PAR. 28 UST. 2; PAR. 29; PAR. 35; PAR. 36; PAR. 39; PAR. 48 UST. 1; PAR. 53 UST. 1, 8; PAR. 54 UST. 1 PKT 1; PAR. 54A UST. 1 PKT 1; PAR. 57 UST. 1, 4, 5, 6; PAR. 61 UST. 2; PAR. 68 UST. 1; PAR. 72 UST. 3; PAR. 73; PAR. 81 UST. 2, 4, 5; PAR. 86; PAR. 88; PAR. 97 UST. 1, 2, 4, 6; PAR. 102 UST. 5 PKT 4, UST. 6; PAR. 103; PAR. 104 UST. 3; PAR. 108; DODANO: PAR. 7 UST. 3; PAR. 9 UST. 1 PKT 14, 15, 16; PAR. 9 UST. 2 PKT 12, 13; PAR. 9 UST. 4, 5; PAR. 19 UST. 6, 7; PAR. 24 UST. 2; PAR. 26 UST. 4; PAR. 52 UST. 9; PAR. 54 UST. 7; PAR. 62 UST. 5; PAR. 57 UST. 7; PAR. 75 UST. 4, 5; PAR. 89 UST. 1 PKT 5; USUNIĘTO: PAR. 9 UST. 1 PKT 2, 3, 4, 4A; PAR. 12 UST. 2 PKT 7; AR.41 UST. 8;2004-08-23 do dziś
422.06.2006 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 1; § 6 UST. 2; § 9 UST. 1,2,3,4; § 11 UST. 1; § 12 UST. 1,2; § 13 UST. 2; § 15 UST. 3,4,5,6; § 20; § 25 UST. 2; § 30 UST. 1; § 31 UST. 1; § 35 UST. 3; § 38 UST. 3; § 40 UST. 1; § 50A UST. 6; § 52 UST. 1,4; § 53; § 54 UST. 1,2,3,6; § 54A UST. 1,2,3; § 54B UST. 3; § 57 UST. 5; § 59; § 61; § 62 UST. 4; § 65; § 66; § 68 UST. 1,5; § 70; § 71; § 72 UST. 3,4; § 80 UST. 1; § 81 UST. 6; § 90 UST. 1 PKT 12,13; § 91 UST. 2; § 97 UST. 2; § 104 UST. 1; § 108. DODANO: § 6 UST. 6,7; § 9 UST. 6,7,8; § 11 UST. 5; § 15 UST. 7,8,9; § 16 UST. 7,8; § 54 UST. 8; § 62 UST. 6; § 68 UST. 1A,3A,10; § 77 UST. 8,9,10; § 81 UST. 7,8; § 82 UST. 2,3; § 86 UST. 3; § 90 UST. 1 PKT 27; § 90 UST. 6; § 97 UST. 7. USUNIĘTO: § 36 UST. 1 PKT 1; § 62 UST. 1.2006-12-05 do dziś
515.11.2007 R. -ZMIENIONO: PAR. 5 UST. 1 PKT 2, PAR. 5 UST. 2 PKT 1, PAR. 6 UST. 5 PKT 1, PAR. 9 UST. 2 PKT 3-9, 12-14, 19, PAR. 9 UST. 3 PKT 5, UST. 5, UST. 6, PAR. 12 UST. 2 PKT 5, PAR. 13 UST. 2 PKT 9, PAR. 15 UST. 4 PKT 1, PAR. 15 UST. 5-8, PAR. 15 UST. 9 PKT 1-4, PAR. 16 UST. 5, 6, PAR. 19 UST. 1, 6, 7 PKT 3, PAR. 23 UST. 1 PKT 2, PAR. 32 UST. 1-3, PAR. 34 UST. 6, PAR. 35 UST. 1, PAR. 36 DO 50, PAR. 52 UST. 1 PKT 1, 2, 3, PAR. 52 UST. 2, 4, PAR. 53 DO 69, PAR. 70 UST. 1, PAR. 71 UST. 1, PAR. 72 UST. 1, 2, 4, 5, PAR. 73 UST. 2, PAR. 74 UST. 2, PAR. 76 UST. 1, 6, 7, PAR. 77 DO 104; USUNIĘTO: PAR. 5 UST. 1 PKT 1A, PAR. 6 UST. 4 PKT 7 PPKT B, PAR. 9 UST. 2 PKT 19 PPKT A, PAR. 9 UST. 7, 8, PAR. 19 UST. 7 PKT 2, PAR. 21 UST. 2, 3, PAR. 34 UST. 1-4, PAR. 35 UST. 3, PAR. 50A, PAR. 52 UST. 1 PKT 4, 5, 6, PAR. 52 UST. 3, 5, PAR. 105 DO 109; DODANO PAR. 6 UST. 4A2008-03-17 do dziś
622.06.2009 R.; 23.06.2009 R.; 24.06.2009 R. ZMIENIONO: PAR. 32 UST. 6, PAR. 75 UST. 2, PAR. 76 UST. 2-7, PAR. 77 UST. 10, 11, 12, PAR. 79 UST. 3, PAR. 83 UST. 1, PAR. 85, PAR. 87 UST. 1 PKT 8, PAR. 99 UST. 1; USUNIĘTO: PAR. 94 UST. 3 DODANO: PAR. 76 UST. 8-33, PAR. 78 UST. 142009-10-23 do dziś
725.05.2010 R.; 26.05.2010 R.; 27.05.2010 R.; ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 1, PAR. 27 PKT 4, PAR. 52 UST. 1 PKT 1, PKT 2, PAR. 52 UST. 2, PAR. 76 UST. 11 LIT. A I C, PAR. 76 UST. 25 LIT. A I C -DODANO: PAR. 53 UST. 1 PKT 3 I 42010-07-01 do dziś
824.05.2011 R.; 25.05.2011 R.; 26.05.2011 R. ZMIENIONO: -§ 9 UST. 3 PKT 1 -§ 9 UST. 3 PKT 8 -§ 13 UST. 2 PKT 10 -§ 15 UST. 2 -§ 15 UST. 4, PKT 2 -§ 50 -§ 72 UST. 2 -§ 75 UST. 4 -§ 88 UST. 2 -§ 99 UST. 22011-09-06 do dziś
909.06.2015R., 10.06.2015R., 11.06.2015R. ZMIENIONO: §77 PKT 6, DODANO: §77 PKT 15.2015-09-30 do dziś
1031.05.2016R.-1.06.2016R.-2.06.2016R. ZMIAENIONO: -§ 9 PKT 2 PPKT 11 -§ 7 PKT 1 DODANO: -§ 100 PKT 2 -§ 9 PKT 2 PPKT 232016-11-23 do dziś
1124.01.2018 R., DODANO: DO § 4 PKT 3, SKREŚLONO: § 16; § 17; § 18; § 19; W § 98 SKREŚLONO „PRZYNAJMNIEJ” ZMIENIONO: § 20; § 94 UST. 12018-02-13 do dziś
1226.06.2018 R. - 28.06.2018 R. I 09.10.2018 R. - 11.10.2018 R. ZMIENIONO: OD § 1 DO § 104.2018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOCHENEK2018-06-07 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-06-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-07 do dziś
21. NazwiskoRAKOWSKI2004-01-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIUSZ2004-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-01-30 do dziś
31. NazwiskoLEKS2005-05-31 do dziś
2. ImionaSTEFANIA ANTONINA2005-05-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU DS FINANSOWO-KSIEGOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY2005-05-31 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-05-31 do dziś
41. NazwiskoZAJĄC2018-05-25 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2018-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-05-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-25 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymW-CE PREZES ZARZĄDU DS.FINANSOWYCH2018-06-12 do dziś
61. NazwiskoGWÓŹDŹ2016-12-05 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2016-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-05 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-12-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-12-05 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEWKO KOTYNIA2023-01-18 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTASIŃSKI2023-01-18 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETREWICZ2023-01-18 do dziś
2. ImionaANTONI2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAŹNIA2023-01-18 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA IRENA2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUREK CHYŁA2023-01-18 do dziś
2. ImionaJANINA MARIA2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEUŻYŁA2023-01-18 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW HENRYK2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2023-01-18 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2023-01-18 do dziś
2. ImionaMAREK ADAM2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBIEG2023-01-18 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2023-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-18 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLIMAN2019-08-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ZOFIA2019-08-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-22 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOŹDZIERZ2018-11-13 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaOŻAROWSKI2018-11-13 do dziś
2. ImionaPIOTR MAREK2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYNDLER2018-11-13 do dziś
2. ImionaJÓZEF JAN2018-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoŁAGOSZ2016-09-20 do dziś
2. ImionaJANINA HELENA2016-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W OKRESIE OD 29.03.2016R. DO 29.04.2016R.2016-09-20 do dziś
21. NazwiskoSTANEK2017-12-19 do dziś
2. ImionaANETA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-19 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2017-12-19 do dziś
31. NazwiskoROGOZIŃSKA MUSIAŁ2017-12-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2017-12-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-19 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2017-12-19 do dziś
41. NazwiskoDOMARADZKI2003-03-20 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W TREŚCI PEŁNOMOCNICTWA2003-03-20 do dziś
51. NazwiskoDOMARADZKI2020-06-30 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-06-30 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W TREŚCI PEŁNOMOCNICTWA2020-06-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-11-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2016-11-23 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-23 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-23 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-11-23 do dziś
641 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-01-05 do dziś
742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2017-01-05 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-13 do dziś
996 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R. data złożenia 15.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2003-03-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 03.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
4data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 28.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
8data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
9data złożenia 03.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
11data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
12data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
14data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
15data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
16data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17data złożenia 15.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-10 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2003-03-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
15OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-10 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-04-26 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2001 R. DO 31.12.2001 R.2003-03-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
401.01.2005 R. - 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-30 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-10-23 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-01 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-09-06 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-05 do dziś
1101.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-21 do dziś
15OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-10-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów