ENKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000155856
Numer REGON: 611375483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/44876/20/775]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 611375483 NIP 77427426402007-06-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENKOIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OGRODOWA nr domu 28/30 nr lokalu 124 kod pocztowy 00-896 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.11.2002 R., NOTARIUSZ ZOFIA BAŁDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A 5853/2002 13.01.2003 R., NOTARIUSZ ZOFIA BAŁDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A 176/2003 -ZMIANA §§ 9, 10, 12, 17, 18 UMOWY 14.02.2003 R., NOTARIUSZ ANNA KARŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, REPERTORIUM A 1192/2003 ZMIANA §§ 2, 7, 9, 10, 11, 16 -20, 22, 23, 24 UMOWY2003-03-20 do dziś
221.06.2005 R. REP. A-5805/2005, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA BARBARA MACUGA-NOTARIUSZ, HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ, UL. KWIATKA 8, 09-402 PŁOCK, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23; TEKST JEDNOLITY2005-10-14 do dziś
36.11.2007 R. NR REP. A 17979/2007, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. BARBARA MACUGA I HANNA BANUCHA, UL. KWIATKA 8, 09-402 PŁOCK -ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 3, PAR. 16, PAR. 20 UMOWY SPÓŁKI2008-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBKOWSKA2007-11-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA2007-11-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały380 /TRZYSTA OSIEMDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW PO 500 /PIEĆSET ZŁOTYCH/ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000 ZŁ /STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2008-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2007-11-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEURUS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1404976732008-02-21 do dziś
4. Numer KRS0000255359 2008-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 /OSIEMDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW PO 500 /PIĘĆSET ZŁOTYCH/ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ2008-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2003-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 PLN2003-03-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu-PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE -PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2008-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASIAK2003-03-20 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2003-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2005-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWATORSKI2008-02-21 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RYSZARD2008-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2008-02-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 20 A WYTWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2003-03-20 do dziś
228 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH2003-03-20 do dziś
328 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2003-03-20 do dziś
428 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2003-03-20 do dziś
528 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2003-03-20 do dziś
629 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYJĄTKIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH2003-03-20 do dziś
731 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2003-03-20 do dziś
831 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2003-03-20 do dziś
933 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2003-03-20 do dziś
1035 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH, TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO2003-03-20 do dziś
1137 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2003-03-20 do dziś
1223 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2003-03-20 do dziś
1337 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH2003-03-20 do dziś
1445 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2003-03-20 do dziś
1545 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2003-03-20 do dziś
1645 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH2003-03-20 do dziś
1745 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZESYŁOWYCH2003-03-20 do dziś
1845 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH2003-03-20 do dziś
1945 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH2003-03-20 do dziś
2045 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-03-20 do dziś
2145 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2003-03-20 do dziś
2245 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2003-03-20 do dziś
2324 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH2003-03-20 do dziś
2445 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2003-03-20 do dziś
2545 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-03-20 do dziś
2645 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2003-03-20 do dziś
2745 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ2003-03-20 do dziś
2845 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM2003-03-20 do dziś
2945 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH2003-03-20 do dziś
3045 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH2003-03-20 do dziś
3145 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2003-03-20 do dziś
3245 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI2003-03-20 do dziś
3345 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH2003-03-20 do dziś
3424 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW2003-03-20 do dziś
3545 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW2003-03-20 do dziś
3645 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2003-03-20 do dziś
3745 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2003-03-20 do dziś
3845 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH2003-03-20 do dziś
3945 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH2003-03-20 do dziś
4045 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH2003-03-20 do dziś
4145 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-03-20 do dziś
4245 41 Z TYNKOWANIE2003-03-20 do dziś
4345 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2003-03-20 do dziś
4445 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2003-03-20 do dziś
4524 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2003-03-20 do dziś
4645 43 B SZTUKATORSTWO2003-03-20 do dziś
4745 44 A MALOWANIE2003-03-20 do dziś
4845 44 B SZKLENIE2003-03-20 do dziś
4945 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-03-20 do dziś
5051 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2003-03-20 do dziś
5151 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-03-20 do dziś
5251 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2003-03-20 do dziś
5351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2003-03-20 do dziś
5451 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2003-03-20 do dziś
5551 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-03-20 do dziś
5624 14 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH2003-03-20 do dziś
5751 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2003-03-20 do dziś
5851 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2003-03-20 do dziś
5951 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2003-03-20 do dziś
6051 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH2003-03-20 do dziś
6151 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2003-03-20 do dziś
6251 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2003-03-20 do dziś
6351 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-03-20 do dziś
6451 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2003-03-20 do dziś
6551 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-03-20 do dziś
6651 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-03-20 do dziś
6724 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH2003-03-20 do dziś
6864 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA2003-03-20 do dziś
6973 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH2003-03-20 do dziś
7073 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO2003-03-20 do dziś
7173 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-03-20 do dziś
7273 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2003-03-20 do dziś
7374 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-03-20 do dziś
7474 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-03-20 do dziś
7574 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-03-20 do dziś
7674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-03-20 do dziś
7774 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2003-03-20 do dziś
7824 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW2003-03-20 do dziś
7974 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2003-03-20 do dziś
8074 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-03-20 do dziś
8174 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-20 do dziś
8290 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW2003-03-20 do dziś
8390 00 B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2003-03-20 do dziś
8490 00 C USŁUGI SANITARNE I POKREWNE2003-03-20 do dziś
8590 00 D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW2003-03-20 do dziś
8628 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2003-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 15.11.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 15.11.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 15.11.2003 DO 31.12.20032004-07-28 do dziś
2data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-29 do dziś
3data złożenia 26.09.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-29 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-29 do dziś
201.01.2007-31.12.20072008-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów