SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRANICA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000155044
Numer REGON: 510474430
Numer NIP: 7431409306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/10517/22/648]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510474430 NIP 74314093062009-04-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRANICA”2003-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 15102003-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina SĘPOPOL miejscowość DZIETRZYCHOWO2003-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIETRZYCHOWO nr domu 22 kod pocztowy 11-210 poczta SĘPOPOL kraj POLSKA 2017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu103.08.1996 R.2003-03-14 do dziś
2DNIA 28.12.2007 R. UCHWAŁĄ NR 5 ZMIENIONO § 28 STATUTU.2008-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA DWUOSOBOWA2003-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYDEL2022-09-12 do dziś
2. ImionaEMILIA GENOWEFA2022-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-09-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-12 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-14 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-14 do dziś
41. NazwiskoŁYCZEWSKI2003-03-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JERZY2003-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-14 do dziś
51. NazwiskoCZECZKO2004-12-08 do dziś
2. ImionaJAN2004-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2009-04-21 do dziś
61. NazwiskoWIEWIÓR2004-12-08 do dziś
2. ImionaDARIUSZ MIROSŁAW2004-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-21 do dziś
71. NazwiskoSZULGANIUK2004-12-08 do dziś
2. ImionaHELENA2004-12-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-12-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-12-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-12-08 do dziś
81. NazwiskoSKWAREK2021-09-08 do dziś
2. ImionaBARBARA2021-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-08 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-08 do dziś
91. NazwiskoSZCZEPAŃSKA2010-06-29 do dziś
2. ImionaDANUTA2010-06-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-09-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-29 do dziś
101. NazwiskoFIT2011-12-15 do dziś
2. ImionaJERZY2011-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-12-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-15 do dziś
111. NazwiskoRENTKOWSKA2015-08-26 do dziś
2. ImionaTERESA2015-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU2015-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-26 do dziś
121. NazwiskoDENEKA2020-07-16 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULICH2017-08-23 do dziś
2. ImionaIRENA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBAK2017-08-23 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ZOFIA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2015-08-26 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2015-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAJĄK2016-09-28 do dziś
2. ImionaANNA JADWIGA2016-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTĘPKOWSKI2017-08-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD LUCJAN2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZECZKO2017-08-23 do dziś
2. ImionaJAN2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 NABYWA POTRZEBNE JEJ TERENY NA WŁASNOŚĆ LUB UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2003-03-14 do dziś
245 BUDUJE LUB NABYWA DOMY MIESZKALNE, URZĄDZENIA POMOCNICZE I GOSPODARCZE ORAZ LOKALE UŻYTKOWE2003-03-14 do dziś
385 31 PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO WYCHOWAWCZĄ, KLUBY, CZYTELNIE2003-03-14 do dziś
492 ORGANIZUJE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNĄ POMOC I KRZEWI KULTURĘ WSPÓŁŻYCIA2003-03-14 do dziś
545 PROWADZI ZAKŁADY POMOCNICZE DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW (KOTŁOWNIE, OCZYSZCZALNIE I INNE)2003-03-14 do dziś
670 22 Z PROWADZI GOSPODARKĘ LOKALAMI ORAZ ZARZĄDZA MAJĄTKIEM WŁASNYM2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 28.02.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2003-03-14 do dziś
2data złożenia 10.09.2008 okres 2007 R.2008-12-18 do dziś
3data złożenia 13.07.2009 okres 2008 R.2009-07-22 do dziś
4data złożenia 16.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-29 do dziś
5data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
6data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
7data złożenia 06.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-08-13 do dziś
8data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
9data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
11data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
12data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
14data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
16data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12007 R.2008-12-18 do dziś
22008 R.2009-07-22 do dziś
32009 ROK2010-06-29 do dziś
401.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
62012 R.2013-08-13 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R.2003-03-14 do dziś
22007 R.2008-12-18 do dziś
32008 R.2009-07-22 do dziś
42009 ROK2010-06-29 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
72012 R.2013-08-13 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów