SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W MIKSTACIE

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000154869
Numer REGON: 001095646
Numer NIP: 6221789650
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/12580/23/233]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001095646 NIP 62217896502007-06-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W MIKSTACIE2003-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU nr w rejestrze 11452003-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina MIKSTAT miejscowość MIKSTAT2003-03-21 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE BIELANY nr domu 1D kod pocztowy 63-510 poczta MIKSTAT 2003-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.12.1983 R. UCHWAŁA 5/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 29.11.2002 R. ZMIANY § 2 UST. 1, § 4 UST. 2, § 5 UST. 4, § 36 UST. 3, § 71 UST. 1; SKREŚLONO § 4 UST. 3, § 25 I § 45; DODANO W § 34 UST. 5, 6, 7, § 36 PKT 4, § 45”2003-03-21 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 5 Z DNIA 25.06.2018 ROKU PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁDZIELNI2018-09-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMISIURNY2023-06-21 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2023-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-21 do dziś
21. NazwiskoKOSIOROWSKA2015-12-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2015-12-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-12-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2023-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2023-01-31 do dziś
2. ImionaJAN2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2003-03-21 do dziś
2. ImionaJERZY BOGUMIŁ2003-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2013-08-26 do dziś
2. ImionaMARIA JULIANNA2013-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCALIK2023-01-31 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2023-01-31 do dziś
2. ImionaMARIA2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEMBERECKA2023-01-31 do dziś
2. ImionaMARIANNA2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOROWIJ2023-01-31 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2023-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 12 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU BUDOWA LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH BUDYNKÓW2003-03-21 do dziś
245 21 A UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH, NA ZASADACH OKREŚLONYCH ODRĘBNĄ UMOWĄ2003-03-21 do dziś
370 11 Z BUDOWA LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2003-03-21 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-19 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-19 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-09-19 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 02.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
4data złożenia 20.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
6data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R2008-07-07 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
9data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
10data złożenia 29.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
11data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-26 do dziś
12data złożenia 10.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
13data złożenia 08.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
19data złożenia 08.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-08 do dziś
20data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
21data złożenia 12.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R2008-07-07 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-08 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R2008-07-07 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-11 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów