„AQUA FARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000154685
Numer REGON: 010839611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-03-08
Sygnatura akt[RDF/471320/23/525]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIP0108396112003-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA FARM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 425702003-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SŁAWIEŃSKI gmina DARŁOWO miejscowość DARŁOWO2016-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość DARŁOWO ulica UL. JÓZEFA CONRADA nr domu 13 kod pocztowy 76-150 poczta DARŁOWO kraj POLSKA 2022-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108 GRUDNIA 1994 R., WIKTOR BOŁDOK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 4662/94 18 LUTY 2003 R., IWONA OKOŁOTOWICZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 618/2003, ZMIANA §§ 2, 3, 6, 92003-03-11 do dziś
222 GRUDNIA 2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR DULLEK KANCELARIA NOTARIALNA W KOSZALINIE, REPERTORIUM „A” NUMER 7885/2003 ZMIANA BRZMIENIA PARAGRAFÓW: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2004-02-02 do dziś
3DNIA 02.12.2004 R. NUMER REPERTORIUM 8061/2004, W KANCELARII NOTARIALNEJ W KOSZALINIE, NOTARIUSZA WALDEMARA DULLEK ZMIANA PARAGRAFÓW: 6 I 15, DODANIE PARAGRAFÓW: 18 (1) I 18 (2) UMOWY;2004-12-17 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 MARCA 2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W KOSZALINIE TADEUSZA GRZANKOWSKIEGO, REP. A 1036/2012, ZMIENIONO BRZMIENIE PARAGRAFÓW: 6 I 18; SKREŚLONO PARAGRAFY: 10, 11 UST. 2, 16 UST. 5 PKT 6;2012-04-16 do dziś
518.08.2016 R., KN W DARŁOWIE, NOT. ELIZA KARBOWIAK, REP. A NR 2712/2016, ZMIENIONO: §4, §6, §8, §9 PKT 3, §10, §15, §16 PKT 2; DODANO: §16 PKT 5 PPKT6); USUNIĘTO: §18 Z INDEKSEM 1 I §18 Z INDEKSEM 2, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2016-09-02 do dziś
620 MAJA 2017 R., REP. A NUMER 1427/2017, NOTARIUSZ ELIZA KARBOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W DARŁOWIE, ZMIENIONO: §8, §18 UMOWY SPÓŁKI.2017-06-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBALTIC NET SP. Z O.O.2012-04-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3303676992012-04-16 do dziś
4. Numer KRS0000198247 2012-04-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.002 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.501.000,00 ZŁ2017-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1501000,00 ZŁ2009-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW SYTUACJI GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2017-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANUCH2015-07-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF JAN2015-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-07-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-07-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMIAK2004-02-02 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2004-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-02 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK2004-02-02 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK2004-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2012-04-16 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2012-04-16 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-04-16 do dziś
446 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-04-16 do dziś
546 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2012-04-16 do dziś
646 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2012-04-16 do dziś
747 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-04-16 do dziś
847 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2012-04-16 do dziś
903 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2015-05-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy103 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 28.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 10.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-03-24 do dziś
3data złożenia 28.03.2006 okres 20052006-04-24 do dziś
4data złożenia 01.03.2007 okres 2006 R.2007-03-23 do dziś
5data złożenia 25.03.2008 okres 2007 R.2008-04-01 do dziś
6data złożenia 17.04.2009 okres 20082009-05-29 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
8data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
9data złożenia 06.06.2012 okres 2011 R.2012-06-12 do dziś
10data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-06-03 do dziś
11data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
12data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
13data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
15data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
16data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
17data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
18data złożenia 18.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
19data złożenia 01.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-01 do dziś
20data złożenia 08.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-24 do dziś
22006 R.2007-03-23 do dziś
32007 R.2008-04-01 do dziś
420082009-05-29 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
62010 R.2011-07-06 do dziś
72011 R.2012-06-12 do dziś
82012 ROK2013-06-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-06-16 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-03-24 do dziś
32005 R.2006-04-24 do dziś
42006 R.2007-03-23 do dziś
52007 R.2008-04-01 do dziś
620082009-05-29 do dziś
701.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
92011 R.2012-06-12 do dziś
102012 ROK2013-06-03 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-20 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów