„L&L” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000154662
Numer REGON: 271246544
Numer NIP: 6262701209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-07
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[RDF/601359/24/31]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP2712465442003-03-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L&L” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 73232003-03-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BYTOM gmina M. BYTOM miejscowość BYTOM2003-03-07 do dziś
2. Adresulica FABRYCZNA nr domu 35 kod pocztowy 41-909 poczta BYTOM 2005-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.10.1991 R.NOT. H. MARCZYK PBN O/BYTOM, REP. A 5702/91 27.12.2002 R.- NOT. J. MIKLER KN BYTOM, REP. 18969/2002 ZMIENIONO PAR. 2, 6, 8 UST. 1 I 22003-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATUS2005-01-11 do dziś
2. ImionaJOLANTA KRYSTYNA2005-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 45.000,00 ZŁ2008-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEGAROWSKA2008-11-20 do dziś
2. ImionaDAGMARA AGNIESZKA2008-11-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-11-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2008-11-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-11-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU PRZY CZYM ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW MOŻE OKREŚLIĆ WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ PRAWEM DO WYSOKOŚCI KTÓRYCH CZYNI TO SAMODZIELNIE, BEZ UPRZEDNIEJ ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LUB PODPISU DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2003-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLATUS2003-03-07 do dziś
2. ImionaRAJNARD JÓZEF2003-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2003-03-07 do dziś
237 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2003-03-07 do dziś
373 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-03-07 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2003-03-07 do dziś
560 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-03-07 do dziś
655 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-07 do dziś
755 30 A RESTAURACJE2003-03-07 do dziś
892 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-03-07 do dziś
928 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2003-03-07 do dziś
1029 12 Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREK2003-03-07 do dziś
1129 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-07 do dziś
1229 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW2003-03-07 do dziś
1329 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2003-03-07 do dziś
1451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-03-07 do dziś
1551 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2003-03-07 do dziś
1651 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2003-03-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 12.03.2003-31.12.2003 data złożenia 28.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 12.03.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 12.03.2003-31.12.20032005-01-11 do dziś
2data złożenia 25.06.2008 okres 2004 ROK2008-09-12 do dziś
3data złożenia 25.06.2008 okres 2005 ROK2008-09-12 do dziś
4data złożenia 25.06.2008 okres 2006 ROK2008-09-12 do dziś
5data złożenia 24.10.2008 okres 2007 ROK2008-11-20 do dziś
6data złożenia 16.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-09-21 do dziś
7data złożenia 27.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-14 do dziś
8data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-03-22 do dziś
9data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-22 do dziś
10data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-22 do dziś
11data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-22 do dziś
12data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-22 do dziś
13data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-22 do dziś
14data złożenia 22.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
15data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
16data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
19data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
20data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
21data złożenia 27.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
22data złożenia 09.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 ROK2008-09-12 do dziś
22005 ROK2008-09-12 do dziś
32006 ROK2008-09-12 do dziś
42007 ROK2008-11-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-21 do dziś
62009 ROK2010-09-14 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-03-22 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-22 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-09 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12004 ROK2008-09-12 do dziś
22005 ROK2008-09-12 do dziś
32006 ROK2008-09-12 do dziś
42007 ROK2008-11-20 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-09-21 do dziś
62009 ROK2010-09-14 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102018-03-22 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112018-03-22 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-03-22 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-22 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-11 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-27 do dziś
18OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów