SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY STOCZNI PÓŁNOCNEJ W GDAŃSKU

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000154516
Numer REGON: 001261955
Numer NIP: 5832193710
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-11
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-02-04
Sygnatura akt[RDF/467554/23/28]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-11 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001261955 NIP 58321937102013-11-13 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY STOCZNI PÓŁNOCNEJ W GDAŃSKU2003-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, nr w rejestrze 5912003-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-03-11 do dziś
2. Adresulica K.K.BACZYŃSKIEGO nr domu 7A nr lokalu 33 kod pocztowy 80-410 poczta GDAŃSK 2003-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.10.1986 R.2003-03-11 do dziś
226.06.2003 ZMIANA CAŁEGO STATUTU, UCHWAŁA NR 4/2003 Z DNIA 26.06.20032004-04-20 do dziś
316.12.2015R., §18, §20, §32, §33, §53, §61, §77, §292016-03-14 do dziś
428.06.2016R., §17, §20,1, §63,12016-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM.2003-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOMKIEWICZ2003-03-11 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-11 do dziś
21. NazwiskoREJEK2003-03-11 do dziś
2. ImionaANTONI2003-03-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2003-03-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-11 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEJNOWSKI2019-09-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWICKA2019-09-03 do dziś
2. ImionaFRANCISZKA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻEWSKA2015-09-11 do dziś
2. ImionaALICJA MARIA2015-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁATWIS2019-09-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAWA2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2019-09-03 do dziś
2. ImionaJERZY2019-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-03-11 do dziś
270 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-03-11 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-03-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2016-03-14 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-03-14 do dziś
385 51 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-03-14 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-04-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-24 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-09-07 do dziś
4data złożenia 30.11.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-12-18 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-09-19 do dziś
7data złożenia 10.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-03 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 19.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
12data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
16data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
17data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 14.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2004-31.12.20042006-09-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-12-03 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-09-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-12-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-19 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-12-03 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004-31.12.20042006-09-07 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-12-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-09-04 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-09-19 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-12-03 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-27 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-30 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-11 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-08 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów