BOUWMAN GASTRO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000154442
Numer REGON: 930405040
Numer NIP: 9151002148
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-17
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/384888/22/447]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-04-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9304050402003-04-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOUWMAN GASTRO INSTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 37792003-04-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina ŻMIGRÓD miejscowość ŻMIGRÓD2003-04-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻMIGRÓD ulica POZNAŃSKA nr domu 15 kod pocztowy 55-140 poczta ŻMIGRÓD kraj POLSKA 2006-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.1993 R. NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 1, REP. A NR 628/93 21.05.1997 R. NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TRZEBNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5, REP. A NR 2231/97 ZMIENIONO §11 I §21 UMOWY SPÓŁKI 06.08.1998 R. NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TRZEBNICY PRZY PL. PIŁSUDSKIEGO 1, REP. A NR 3671/98 ZMIENIONO §13 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI 02.12.1998 R. NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TRZEBNICY PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 5, REP. A NR 7041/98 ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2003-04-17 do dziś
224.03.2005 R., REPERTORIUM A NR 1829/2005, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7; -ZMIENIONO: § 6, § 8, § 10, § 11, § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19UST. 2, § 21, SKREŚLONO: § 12, § 20, § 24.2005-04-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-04-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-04-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUWMAN NETHERLANDS HOLDING B.V.2021-01-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.082 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 608.200,00 ZŁ (SZEŚĆSET OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2021-01-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-01-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego608200,00 PLN2005-04-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport135800,00 PLN2003-04-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2006-07-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBICKA2003-04-17 do dziś
2. ImionaMARTA2003-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOUWMAN2003-04-17 do dziś
2. ImionaGERRIT2003-04-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-04-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-07-13 do dziś
231 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-07-13 do dziś
333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2010-07-13 do dziś
433 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-07-13 do dziś
528 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2010-07-13 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-07-13 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-13 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-07-13 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2010-07-13 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 28.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-22 do dziś
4data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-05-15 do dziś
5data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-17 do dziś
8data złożenia 14.05.2010 okres 01.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
10data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
11data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14data złożenia 24.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
15data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
16data złożenia 22.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-22 do dziś
17data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
18data złożenia 04.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
19data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
20data złożenia 01.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-05-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-17 do dziś
501.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
801.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-01 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-22 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-05-15 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-28 do dziś
701.01.2008-31.12.20082009-08-17 do dziś
801.01.2009 R. 31.12.2009 R.2010-07-13 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-02 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-17 do dziś
1101.01.2012 R.- 31.12.2012 R.2013-08-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów