SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FUNDAMENT”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000154438
Numer REGON: 001354728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-02-02
Sygnatura akt[RDF/467385/23/114]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013547282003-04-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „FUNDAMENT”2003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 10762003-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2003-04-25 do dziś
2. Adresulica DMOWSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY 2003-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT I -ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI UCHWAŁA NR 1 ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO Z DN. 25.01.1989 R. UCHWAŁA NR 166/WZ/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DN. 20.02.2003 R. -NOWY STATUT2003-04-25 do dziś
2UCHWAŁA NR 188/WZ/2004 Z DN. 7.06.2004 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIANY W STATUCIE: W PAR. 78 PKT 5 DODAĆ SŁOWA „KRAJOWĄ RADĘ SPÓŁDZIELCZĄ” W PAR. 78 PKT 7 WYKREŚLIĆ PAR. 69 UST. 4 W PAR. 79 PKT 1 WYKREŚLIĆ PAR. 69 UST. 4 WPISAĆ PAR. 78 UST. 5 W PAR. 80 PKT 1 WYKREŚLIĆ SŁOWA „I PODPISUJE PROTOKÓŁ ZEBRANIA” W PAR. 88 PKT 1 WYKREŚLIĆ SŁOWA „RADA NADZORCZA I WPISAĆ PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ.2004-06-23 do dziś
319.11.2007 R., -ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 2, PAR. 4 UST. 2 I 3, PAR. 5 UST. 6, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 11 UST. 2, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14 UST. 1, PAR. 15 UST. 3, PAR. 17 UST. 2, W PAR. 18 DODANO UST. 4, PAR. 20 UST. 1, PAR. 21, PAR. 22 UST. 5, PAR. 23 UST. 1, PAR. 25 UST. 1, PAR. 27, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 40, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 67, PAR. 68 UST. 2, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 78, PAR. 79, PAR. 84 -USUNIĘTO: PAR. 24, PAR. 26, PAR. 28, PAR. 29, TYTUŁ DZIAŁU 5, PAR. 39 -ZMIENIONO TYTUŁY: DZIAŁU 6, DZIAŁU 7, DZIAŁU 8, 5.05.2008 R. -ZMIENIONO: PAR. 14 UST. 1, PAR. 80 UST. 1, PAR. 84, -USUNIĘTO: PAR. 882008-05-30 do dziś
409.05.2012 R. PAR. 84 PKT 52012-05-24 do dziś
514.06.2018R. ZMIENIONO: § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, § 10, § 21, § 22, § 40, § 58, § 59, § 67, § 68, § 70, § 77, § 78, § 80, § 94 USUNIĘTO: § 11, § 12, § 13, § 14, § 23, § 25, § 51, § 52, § 60, § 64, § 65, § 662019-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANECZKO2018-04-19 do dziś
2. ImionaTERESA GRAŻYNA2018-04-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-19 do dziś
21. NazwiskoTAŁAJ2003-04-25 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2003-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-25 do dziś
31. NazwiskoŻAK2003-04-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA ELEONORA2003-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-04-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2019-01-18 do dziś
2. ImionaJANINA2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZIK2019-01-18 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANCZAK2019-01-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2003-04-25 do dziś
270 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-25 do dziś
370 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-25 do dziś
470 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-04-25 do dziś
570 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2003-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 16.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004-31 GRUDNIA 2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004-31 GRUDNIA 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004-31 GRUDNIA 20042005-08-04 do dziś
4data złożenia 25.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres 1.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
6data złożenia 06.05.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
7data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-29 do dziś
8data złożenia 29.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-07 do dziś
9data złożenia 18.10.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 ROKU -31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-10-26 do dziś
10data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
11data złożenia 19.04.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-04-23 do dziś
12data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
14data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
15data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
16data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
18data złożenia 02.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-02 do dziś
19data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-10 do dziś
20data złożenia 18.02.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-02-18 do dziś
21data złożenia 02.02.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
21.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-05-29 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-07 do dziś
61 STYCZNIA 2010 ROKU -31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-10-26 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
81 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-04-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
31.01.2006-31.12.20062007-06-28 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-27 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-29 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-05-07 do dziś
71 STYCZNIA 2010 ROKU -31 GRUDNIA 2010 ROKU2011-10-26 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-24 do dziś
91 STYCZNIA 2012 - 31 GRUDNIA 20122013-04-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów