„ARTIST PROMOTION”

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000154416
Numer REGON: 712537370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2003-03-06
Sygnatura akt[WA.XX NS-REJ.KRS/2627/3/206]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjifundacja2003-03-06 do dziś
3. Nazwa„ARTIST PROMOTION”2003-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina HALINÓW miejscowość HALINÓW2003-03-06 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 8A kod pocztowy 05-074 poczta HALINÓW 2003-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1SPORZĄDZENIE STATUTU -21.01.2003 R.2003-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2003-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU FUNDACJI WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN PODPIS PREZESA.2003-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁKOWSKI2003-03-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZOŁEK2003-03-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2003-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-03-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAFRAŃSKA2003-03-06 do dziś
2. ImionaMONIKA2003-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 12 Z WYDAWANIE GAZET2003-03-06 do dziś
292 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2003-03-06 do dziś
392 31 B DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW TEATRALNYCH MUZYCZNYCH2003-03-06 do dziś
492 31 C DZIAŁALNOŚĆ FILHARMONII, ORKIESTR, CHÓRÓW2003-03-06 do dziś
592 31 D DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁÓW PIEŚNI I TAŃCA2003-03-06 do dziś
692 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH2003-03-06 do dziś
792 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2003-03-06 do dziś
892 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2003-03-06 do dziś
980 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-06 do dziś
1022 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2003-03-06 do dziś
1122 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2003-03-06 do dziś
1222 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-06 do dziś
1374 40 Z REKLAMA2003-03-06 do dziś
1474 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2003-03-06 do dziś
1574 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2003-03-06 do dziś
1692 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO2003-03-06 do dziś
1792 13 Z PROJEKCJA FILMÓW2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów