DELTA J.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000154410
Numer REGON: 691741103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-06-04
Sygnatura akt[RDF/295923/21/879]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDELTA J.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina KRYNICA-ZDRÓJ miejscowość KRYNICA-ZDRÓJ2007-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRYNICA-ZDRÓJ ulica KOŚCIUSZKI nr domu 1 nr lokalu 17 kod pocztowy 33-380 poczta KRYNICA-ZDRÓJ kraj POLSKA 2007-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.02.2003 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZARA, KANCELARIA NOTARIALNA, REP. A NR 486/20032003-03-10 do dziś
223.05.2003 R., REP. A NR 2895/2003, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ BOHDAN ROJOWSKI NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA W RZESZOWIE, UL. ZAMKOWA NR 9, PARAGRAF 9 PUNKT 4.2003-05-29 do dziś
327.11.2006 R, REP. A NR 795/2006, NOTARIUSZ RADOSŁAW WIŚNIOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, UL. HETMAŃSKA 9 ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 3, -W PAR. 6 UST. 1 SKREŚLONO PUNKT OZNACZONY LITERĄ A, W PAR. 14 SKREŚLONO PKT 2, -W DZIALE IV SKREŚLONO ROZDZIAŁ B I SKREŚLONO PAR. 24-25, -ZMIENIONO PAR. 272007-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROCZYŃSKI2007-01-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2007-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200.000,00 ZŁ2007-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2200000,00 PLN2003-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11551500,00 PLN2003-03-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.2003-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROCZYŃSKI2007-01-16 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANDRZEJ2007-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-03-10 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-03-10 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-03-10 do dziś
470 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2003-03-10 do dziś
592 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2003-03-10 do dziś
674 40 Z REKLAMA2003-03-10 do dziś
792 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2003-03-10 do dziś
822 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2003-03-10 do dziś
922 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA2003-03-10 do dziś
1052 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2003-03-10 do dziś
1152 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2003-03-10 do dziś
1255 1 HOTELE2003-03-10 do dziś
1355 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2003-03-10 do dziś
1492 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-03-10 do dziś
1555 40 Z BARY2003-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 10.03.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 10.03.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 10.03.2003 -31.12.20032004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
4data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-07-17 do dziś
5data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-07-17 do dziś
6data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-07-17 do dziś
7data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-07-17 do dziś
8data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-07-17 do dziś
9data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-17 do dziś
10data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-17 do dziś
11data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-17 do dziś
12data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-14 do dziś
13data złożenia 28.02.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-08 do dziś
14data złożenia 05.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
15data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
18data złożenia 04.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-07-17 do dziś
3OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-07-17 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-17 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-17 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-24 do dziś
3OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-07-17 do dziś
4OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-07-17 do dziś
5OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-07-17 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-07-17 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-07-17 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-07-17 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-04-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów