SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”

Stan na dzień 2024-03-05 godz. 09:24:08
Numer KRS: 0000154350
Numer REGON: 330247423
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-07-19
Sygnatura akt[RDF/550589/23/517]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 330247423 NIP 49900235502007-08-08 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JEDNOŚĆ”2003-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze S-842003-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina POLANÓW miejscowość NACŁAW2003-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NACŁAW nr domu 35A kod pocztowy 76-010 poczta POLANÓW kraj POLSKA 2016-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106 GRUDNIA 2002 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-03-10 do dziś
214.05.2005 R. ZMIENIONO PARAGRAF 3.2005-09-08 do dziś
321 WRZEŚNIA 2009 R., ZMIANA STATUTU UCHWAŁĄ NR 3/2009, ZMIANA § 1-95, SKREŚLONO § 96 DO 110 I DODANO NOWE PARAGRAFY OD NR 96 DO NR 143;2009-11-03 do dziś
4ZMIANA STATUTU UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28 CZERWCA 2019 ROKU, - ZMIENIONO TREŚĆ PAR.: 5,6,11,12,143; - SKREŚLONO TREŚĆ PAR.:7,13,14,15,16,17,19.2019-08-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZACHOR2015-08-24 do dziś
2. ImionaEWELINA JOANNA2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-24 do dziś
21. NazwiskoZIELIŃSKI2010-06-30 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2003-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLINKOSCH2022-12-01 do dziś
2. ImionaANNA WIESŁAWA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIMIELSKA2022-12-01 do dziś
2. ImionaKAROLINA DANUTA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANTORSKI2015-08-24 do dziś
2. ImionaPIOTR ŁUKASZ2015-08-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-24 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEPLIŃSKA2017-08-17 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA TERESA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-11-03 do dziś
277 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-11-03 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-11-03 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2009-11-03 do dziś
594 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-11-03 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-11-03 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 11.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 02.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
4data złożenia 04.09.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
5data złożenia 06.08.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
6data złożenia 02.11.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-26 do dziś
7data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
8data złożenia 09.09.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-26 do dziś
9data złożenia 26.07.2011 okres 01.01.2010- 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
10data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
13data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
14data złożenia 12.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
16data złożenia 04.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
19data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
20data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
21data złożenia 19.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-26 do dziś
501.01.2010-31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-11-26 do dziś
706.07.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
801.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-09-26 do dziś
901.01.2010- 31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-20 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-29 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-31 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów