„EWA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000154349
Numer REGON: 093084065
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-04-09
Sygnatura akt[RDF/285492/21/439]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0930840652004-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWA POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2003-03-06 do dziś
2. Adresulica ZYGMUNTA AUGUSTA nr domu 11 nr lokalu -kod pocztowy 85-082 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2003-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.12.2002 R., NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NR REP. A 9867/2002 -AKT NOTARIALNY Z DNIA 26.02.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NR REP. A 1480/2003, ZMIANA §72003-03-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LUTEGO 2006 R., REPERTORIUM A NR 1234/2006, PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ MUSIAŁKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN 19/3, ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PUNKTU 24, ZMIENIONO § 12 UST. 3. UMOWY SPÓŁKI2006-06-09 do dziś
322.02.2010, REP. A 4580/2010, NOTARIUSZ WOJCIECH SAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH SAJDA & DOROTA MUSIAŁKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2010-03-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEISENWERK ARNSTADT GMBH2003-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2006-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2006-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAURAND2018-09-13 do dziś
2. ImionaHARTWIG2018-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-13 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-06 do dziś
34. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŻUCHLIŃSKI2015-08-12 do dziś
2. ImionaROBERT2015-08-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2015-08-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy165 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-06 do dziś
267 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-06 do dziś
325 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2010-03-12 do dziś
425 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-03-12 do dziś
525 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-03-12 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-03-12 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-12 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2010-03-12 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-03-12 do dziś
1046 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2010-03-12 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-03-12 do dziś
1224 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA2015-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 04.12.2002 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 24.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 04.12.2002 R. DO 31.12.2003 R.2004-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 07.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-04-19 do dziś
3data złożenia 24.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
4data złożenia 01.03.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-22 do dziś
5data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-31 do dziś
6data złożenia 18.03.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-23 do dziś
7data złożenia 22.02.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-02-25 do dziś
8data złożenia 15.02.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-16 do dziś
9data złożenia 13.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
10data złożenia 06.03.2013 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-04-23 do dziś
11data złożenia 12.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
12data złożenia 23.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
13data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
14data złożenia 24.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
15data złożenia 20.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-06 do dziś
16data złożenia 15.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
17data złożenia 19.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
18data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-22 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-31 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-23 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-02-25 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-16 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-06 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-03 do dziś
13OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-06-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 04.12.2002 R. DO 31.12.2003 R.2004-05-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-04-19 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-04-25 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-03-22 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-03-31 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-03-23 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-02-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-02-16 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-15 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-03-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-30 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-03-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-15 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-19 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów