DOBRA 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000154313
Numer REGON: 015382814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-07-14
Sygnatura akt[RDF/224634/20/390]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015382814 NIP 52522578182007-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRA 28 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2008-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DOBRA nr domu 28 kod pocztowy 00-344 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2008-03-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@DOBRA28.PL2018-12-14 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOBRA28.PL2018-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.12.2002 R. ASESOR NOTARIALNY JACEK KUD ZASTĘPCA NOTARIUSZA RYSZARDA STRZELCZYKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAIWE, REP. A-5777/20022003-03-12 do dziś
211.10.2018R., REP. A NR 4046/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6, §8, §22, DODANO §27 UST.2, USUNIĘTO §24 UST.1, §25 UST.1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 16.11.2018R., REP. A NR 4658/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA PAWYZA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §27 UST.2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDAWNICTWO ARKADY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0110689082003-03-12 do dziś
4. Numer KRS0000031335 2003-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34000 ZŁOTYCH2008-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYSIAK2003-03-12 do dziś
2. ImionaJANINA2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,00 ZŁ.2018-12-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄDER2007-08-31 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2007-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRYSIAK2018-08-13 do dziś
2. ImionaPIOTR GRZEGORZ2018-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-13 do dziś
21. NazwiskoDEPTUŁA2008-02-13 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2008-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-02-13 do dziś
31. NazwiskoKRYSIAK2003-03-12 do dziś
2. ImionaJANINA2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-08-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2017-08-29 do dziś
247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-29 do dziś
347 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-08-29 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-08-29 do dziś
547 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2017-08-29 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-08-29 do dziś
773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2017-08-29 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-08-29 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2017-08-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.03.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.03.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.03.2003 -31.12.20032004-05-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-05-17 do dziś
3data złożenia 30.11.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052007-01-23 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
5data złożenia okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
6data złożenia 24.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-03-30 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
8data złożenia 25.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
9data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-28 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
11data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12data złożenia 20.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
14data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
15data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 - 31.12.20052007-01-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052007-01-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-03-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-17 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-09-28 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-09-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów