„EXIMPOL-RECYKLING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000154244
Numer REGON: 272944836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-07-15
Sygnatura akt[RDF/225733/20/944]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272944836 NIP 63210298492007-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXIMPOL-RECYKLING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 128132003-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat JAWORZNO gmina JAWORZNO miejscowość JAWORZNO2017-07-05 do dziś
2. Adresmiejscowość JAWORZNO ulica UL. FRYDERYKA CHOPINA nr domu 80C kod pocztowy 43-600 poczta JAWORZNO kraj POLSKA 2017-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.1996, KN W MYSŁOWICACH NOT. MARIOLA PALION REP. A 123/1996 10.09.2002, KN W JAWORZNIE NOT. JOANNA GAWEŁ REP. A 4275/2002, ZMIANY PAR. 3, PAR. 4.1, PAR. 5, PAR. 6.1, PAR. 9, PAR. 11.1, PAR. 17.1, PAR. 17.32003-03-05 do dziś
227.06.2012 R., REP.A NR 2159/2013, NOTARIUSZ ANDRZEJ SEBASTYANKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CHRZANOWIE, - ZMIENIONO: §1; §3; §5; §11.1; §13;2013-07-30 do dziś
327.04.2017 R. REP. A NR 927/2017, NOTARIUSZ TOMASZ ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W JAWORZNIE ZMIANA § 1 UST. 32017-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSARNIK2013-07-30 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.200,00 ZŁ2013-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2013-07-30 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.200,00 ZŁ2013-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50400,00 PLN2003-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2013-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, SAMODZIELNIE PROKURENT.2013-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKI2013-07-30 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-30 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK2003-03-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTADLER2003-03-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ2003-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES2003-03-05 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK2003-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORKOWSKI2013-07-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2013-07-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2013-07-30 do dziś
220 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2013-07-30 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2013-07-30 do dziś
427 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2013-07-30 do dziś
543 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-07-30 do dziś
623 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2013-07-30 do dziś
725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2013-07-30 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2013-07-30 do dziś
925 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2013-07-30 do dziś
1033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2013-07-30 do dziś
1133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2013-07-30 do dziś
1295 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2013-07-30 do dziś
1343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-07-30 do dziś
1443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-07-30 do dziś
1541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-07-30 do dziś
1643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-30 do dziś
1742 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-07-30 do dziś
1843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-07-30 do dziś
1943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-07-30 do dziś
2045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-30 do dziś
2145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-30 do dziś
2245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-07-30 do dziś
2346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2013-07-30 do dziś
2446 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2013-07-30 do dziś
2546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-07-30 do dziś
2646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-07-30 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-07-30 do dziś
2868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-07-30 do dziś
2946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2013-07-30 do dziś
3046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2013-07-30 do dziś
3146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2013-07-30 do dziś
3246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-07-30 do dziś
3346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2013-07-30 do dziś
3446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2013-07-30 do dziś
3546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2013-07-30 do dziś
3677 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2013-07-30 do dziś
3749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2013-07-30 do dziś
3849 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2013-07-30 do dziś
3938 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-07-30 do dziś
4038 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-07-30 do dziś
4138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-07-30 do dziś
4238 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-07-30 do dziś
4338 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-07-30 do dziś
4438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-07-30 do dziś
4539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-07-30 do dziś
4677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
2data złożenia 12.10.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-10-31 do dziś
3data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2008-06-11 do dziś
4data złożenia 21.05.2008 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-06-11 do dziś
5data złożenia 19.08.2008 okres 01.01.2007- 31.12.20072008-08-26 do dziś
6data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
8data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
9data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
10data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-13 do dziś
11data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-13 do dziś
12data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
13data złożenia 07.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
14data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-10-31 do dziś
301.01.2003 R.-31.12.2003 R.2008-06-11 do dziś
401.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-06-11 do dziś
501.01.2007- 31.12.20072008-08-26 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-26 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-10-31 do dziś
301.01.2003 R.-31.12.2003 R.2008-06-11 do dziś
401.01.2004 R.-31.12.2004 R.2008-06-11 do dziś
501.01.2007- 31.12.20072008-08-26 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-01 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-13 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów