WHITE ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000154222
Numer REGON: 390457243
Numer NIP: 6931334829
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-24
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2023-11-08
Sygnatura akt[RDF/569757/23/451]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 390457243 NIP 69313348292011-07-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWHITE ENERGY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2010-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 14192003-03-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość GŁOGÓW2010-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓW ulica GRODZKA nr domu 4 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 2010-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 23.09.1996 R., AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 7035/96 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ RAJEWICZ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOGOWIE ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.2003-03-24 do dziś
2DNIA 11.01.2010 R. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZAPROTOKOŁOWANĄ W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 147/10 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ KRYSTYNĘ ZOFIĘ DĄBROWA W GŁOGOWIE, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4, § 7, § 10 UST. 2.2010-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMENDERA2010-03-17 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2010-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW PO 400,00 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH).2010-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREWNIAK2010-03-17 do dziś
2. ImionaMARTA2010-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY PO 400,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 200,00 ZŁ (TYSIĄC DWIEŚCIE ZŁOTYCH).2010-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego5200,00 ZŁ2010-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-03-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2003-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDREWNIAK2019-08-28 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2010-03-17 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2010-03-17 do dziś
373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2010-03-17 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2010-03-17 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2010-03-17 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2010-03-17 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2010-03-17 do dziś
874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2010-03-17 do dziś
902 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2010-03-17 do dziś
1035 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2010-03-17 do dziś
1146 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2010-03-17 do dziś
1218 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2010-03-17 do dziś
1362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2010-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2003 DO 31.12.20032009-06-25 do dziś
2data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2004 DO 31.12.20042009-06-25 do dziś
3data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2005 DO 31.12.20052009-06-25 do dziś
4data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2006 DO 31.12.20062009-06-25 do dziś
5data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2007 DO 31.12.20072009-06-25 do dziś
6data złożenia 02.06.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-06-25 do dziś
7data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
8data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
9data złożenia 17.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
11data złożenia 08.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
12data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
13data złożenia 16.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-22 do dziś
14data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-22 do dziś
15data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-09 do dziś
16data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
18data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
19data złożenia 08.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 DO 31.12.20032009-06-25 do dziś
201.01.2004 DO 31.12.20042009-06-25 do dziś
301.01.2005 DO 31.12.20052009-06-25 do dziś
401.01.2006 DO 31.12.20062009-06-25 do dziś
501.01.2007 DO 31.12.20072009-06-25 do dziś
601.01.2008 DO 31.12.20082009-06-25 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-22 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 DO 31.12.20032009-06-25 do dziś
201.01.2004 DO 31.12.20042009-06-25 do dziś
301.01.2005 DO 31.12.20052009-06-25 do dziś
401.01.2006 DO 31.12.20062009-06-25 do dziś
501.01.2007 DO 31.12.20072009-06-25 do dziś
601.01.2008 DO 31.12.20082009-06-25 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-08-25 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-18 do dziś
901.01.2011 - 31.1.20112012-08-22 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-02-22 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Postępowanie upadłościowe
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościnazwa organu wydającego SĄD REJONOWY W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY sygnatura lub inne oznaczenie sprawy U-25/97 data wydania 08.01.19982003-03-24 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegodata zakończenia 10.05.2002 sposób zakończenia PRAWOMOCNYM POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO W LEGNICY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY (SYGN. AKT U-25/97) UMORZONO POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE „A B D” SP. Z O.O. W LUBINIE2003-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRADOMSKA MAŁECKA2003-03-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA2003-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-24 do dziś
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów