A.R.T. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000154180
Numer REGON: 011174409
Numer NIP: 1130110302
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2017-12-22
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/89312/17/143]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0111744092003-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.R.T. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 445072003-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-03-06 do dziś
2. Adresulica RYSY nr domu 2 kod pocztowy 02-828 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2003-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.1995 R. PIOTR SOROKA, NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWSKIEJ 47/49, REP. A-5967/95; 14.02.2003 R. JADWIGA ZACHARZEWSKA, NOTARIUSZ PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 18, REP. A-562/2003, ZMIANA ART. 7 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO;2003-03-06 do dziś
203.04.2003 R. REP. A-1162/2003, NOTARIUSZ W WARSZAWIE JADWIGA ZACHARZEWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 18 W WARSZAWIE, ZMIANA ART. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18 I SKREŚLENIE ART. 19 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI;2003-04-30 do dziś
306.02.2004 R., REPERTORIUM A NR 4543/2004, ASESOR NOTARIALNY MARIUSZ BIAŁECKI, ZASTĘPCA ROBERTA BŁASZCZAKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. DŁUGIEJ 31; ZMIANA ART. 6.1, 7.3, 7.1, 12.5 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO (UMOWY SPÓŁKI).2004-04-01 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.08.2016 R., REP. A NR 8052/2016, JOANNA KOŃCZYK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA 7.1 I 7.32016-11-16 do dziś
521.08.2017 R., REP. A NR 2700/2017, NOTARIUSZ KAROLINA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: ART. 6 UST. 6.1; ART. 7 UST. 7.4; ART. 12 UST. 12.5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2017-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIEWSKA2017-11-27 do dziś
2. ImionaOLIMPIA ANNA2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195 000 PLN2017-11-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-11-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2016-11-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118700,00 PLN2003-03-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2017-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2017-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIEWSKA2017-11-27 do dziś
2. ImionaOLIMPIA ANNA2017-11-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIELSKI2017-09-07 do dziś
2. ImionaANTONI WOJCIECH2017-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2003-04-30 do dziś
2. ImionaSZYMON JAKUB2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-30 do dziś
44. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2003-04-30 do dziś
2. ImionaADAM2003-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-04-30 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2016-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-01-13 do dziś
271 20 B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2016-01-13 do dziś
368 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2016-01-13 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2016-01-13 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-01-13 do dziś
642 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2017-11-27 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2017-11-27 do dziś
875 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2017-11-27 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2017-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01. -31.12.2002 data złożenia 06.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01. -31.12.20022003-12-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-11 do dziś
4data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
5data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
6data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-12 do dziś
7data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
9data złożenia 21.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
11data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
13data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 29.03.20172017-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-03 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-29 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-12 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-30 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji29.03.2017 R. UCHWAŁA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 29.03.2017 R. NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA, AL. J. CH. SZUCHA. NR 2/4, LOK. 25, 00-582 WARSZAWA REPERTORIUM A NR: 3621/20172017-04-28 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/06/2017 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PODJĘTA JEDNOMYŚLNIE NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW Z DNIA 26 CZERWCA 2017 R. W SPRAWIE UCHYLENIA UCHWAŁY NR 1/03/2017 Z DNIA 29 MARCA 2017 R. ORAZ LIKWIDACJI SPÓŁKI ORAZ O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI, PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 26 CZERWCA 2017 R., REP. A NR 5584/2017, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JOANNA KOŃCZYK W WARSZAWIE, AL. SZUCHA NR 2/4 LOK. 252017-09-07 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2017-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów