SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA ŁĘKNO

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000153898
Numer REGON: 631571820
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-14
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/22171/22/913]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP6315718202003-03-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA ŁĘKNO2018-11-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 12312003-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina ZANIEMYŚL miejscowość ŁĘKNO2003-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁĘKNO ulica OS. PRZEDWIOŚNIE nr domu 17 kod pocztowy 63-020 poczta ZANIEMYŚL kraj POLSKA 2009-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.09.1995 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2003-03-14 do dziś
228.09.2002 ZMIENIONO § 3 STATUTU, 28.02.2004 ZMIANA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO STATUTU § 1, 4, 10, 12, 13, 15, 26, 28, 36, 39, 50 I 53 W/W STATUTU.2004-05-04 do dziś
32004.09.17 ZMIANA PAR. 16 STATUTU2004-11-29 do dziś
416.11.2007 R. UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.2008-03-28 do dziś
502.06.2016R. - ZMIENIONO §40 PKR 1 STATUTU.2016-11-15 do dziś
615.06.2018R. - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2018-11-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPODSIODŁO2022-11-10 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-11-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-11-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-11-10 do dziś
21. NazwiskoBOGDAŃSKA2011-01-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2011-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-01-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2019-07-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2019-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSKOWIAK2003-03-14 do dziś
2. ImionaJAN2003-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2013-09-05 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRZEJEWSKI2007-08-10 do dziś
2. ImionaJERZY2007-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-08-10 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAWICKA2013-09-05 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-11-05 do dziś
235 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-11-05 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 18.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2003-03-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 R.2004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-07 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 2005 R.2006-07-07 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 2006 R.2007-08-10 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 2007 R.2008-07-31 do dziś
8data złożenia 04.06.2009 okres 2008 R.2009-06-30 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 2009 R.2010-07-12 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-11 do dziś
11data złożenia 06.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-05 do dziś
13data złożenia 04.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
14data złożenia 31.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
15data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
16data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17data złożenia 24.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
19data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
20data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
21data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-07-07 do dziś
22006 R.2007-08-10 do dziś
32007 R.2008-07-31 do dziś
42008 R.2009-06-30 do dziś
52009 R.2010-07-12 do dziś
62010 ROK2011-07-11 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-24 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2003-03-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-07-30 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 R.2004-07-19 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-09-07 do dziś
52005 R.2006-07-07 do dziś
62006 R.2007-08-10 do dziś
72007 R.2008-07-31 do dziś
82008 R.2009-06-30 do dziś
92009 R.2010-07-12 do dziś
102010 ROK2011-07-11 do dziś
1101.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
1201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-05 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-17 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-27 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów