SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W PLESZEWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000153776
Numer REGON: 000488770
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/10520/22/162]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004887702003-03-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA W PLESZEWIE2003-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KALISZU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 9592003-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PLESZEWSKI gmina PLESZEW miejscowość PLESZEW2003-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PLESZEW ulica UL. M. REJA nr domu 5A kod pocztowy 63-300 poczta PLESZEW kraj POLSKA 2020-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY 30.06.1995 R, UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW NR 6/952003-03-12 do dziś
2UCHWALONO STATUT DNIA 12.06.2003 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 16/2003 R.2003-08-22 do dziś
325.05.2004 R. §§: 3, 8, 10, 11, 12, 16, 38, 52, 53, 73, 77, 81, 83, 84, 91, 96.2004-06-30 do dziś
423.05.2005 R. -ZMIENIONO: § 35 UST. 2; § 37 UST. 4; § 88 UST. 3; § 105.2005-06-23 do dziś
525.05.2006 R., -ZMIENIONO: § 7, § 16 UST. 2, UST. 5 I UST. 6, § 38 UST. 2, § 54 UST. 2, § 101 UST. 2, § 104 UST. 7, -DODANO: W § 3 PKT 1 PPKT 6, W § 9 UST. 22, W § 10 UST. 11 I 12, W § 41 UST. 7, W § 91 UST. 31.2006-07-11 do dziś
624.05.2007 R. -ZMIENIONO: § 9 UST. 11, § 77 UST. 1, § 91 UST. 1 -DODANO: W § 54 UST. 7, W § 89 UST. 7, W § 91 UST. 35.2007-06-27 do dziś
729 PAŹDZIERNIKA 2007 R. ZMIENIONO: § § OD 1 DO 1282007-12-07 do dziś
89.06.2009 R. ZMIENIONO: § 3 UST. 1 PKT 4; § 27 UST. 5; § 27 UST. 6; § 27 UST. 7; § 45 UST. 14; § 45 UST. 38; § 45 UST. 39; § 51 UST. 2 PKT U; § 74 UST. 2; § 83 UST. 1; § 83 UST. 2, § 83 UST. 3; § 85 UST. 1; § 85 UST. 2; § 105 UST. 2 PKT 2; § 110 UST. 2 I UST. 3; § 110 UST. 1 PKT 2; § 113 UST. 2; § 113 UST. 4 STATUTU.2009-07-31 do dziś
903.06.2011 R. -ZMIENIONO: § 50 UST. 2; § 50 UST. 2A; § 53 UST. 4; § 108 UST. 2 STATUTU.2011-07-21 do dziś
1001.06.2012 R. -ZMIENIONO: § 113 UST. 4, § 113 UST. 11 STATUTU2012-07-10 do dziś
1114.06.2013R. - ZMIENIONO: §8 UST. 12013-08-01 do dziś
1210.06.2014 R. I 12.06.2014 R. - SKREŚLONO: § 21 UST. 3 STATUTU2014-07-31 do dziś
1311.06.2015R. - ZMIENIONO STATUT I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2015-08-07 do dziś
1426.04.2016R. - ZMIENIONO §41 UST.32016-06-06 do dziś
15UCHWAŁA NR 11/2017 Z DNIA 21.04.2017R., - ZMIENIONO: §49 UST. 1 STATUTU.2017-05-19 do dziś
16UCHWAŁA NR 11/2018 Z DNIA 17.05.2018R. - UCHWALONO NOWY STATUT.2018-07-02 do dziś
1704.09.2020R. - ZMIENIONO: §28 UST. 1 PKT 1, §31 PKT 14, §31 PKT 15C.2020-10-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KIERUJE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ. OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONIECZNA2011-10-13 do dziś
2. ImionaANNA2011-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-10-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2013-02-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-13 do dziś
21. NazwiskoREIWER2008-07-03 do dziś
2. ImionaJAN MARIA2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-07-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-07-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-07-03 do dziś
31. NazwiskoFALK FILIPOWICZ2004-11-25 do dziś
2. ImionaMONIKA EWA2004-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-25 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-11-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-25 do dziś
41. NazwiskoWARCHOŁ2003-03-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU (DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ)2003-03-12 do dziś
51. NazwiskoWACHOWIAK2003-03-12 do dziś
2. ImionaGABRIELA URSZULA2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-11-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZEFIRIAN2019-07-22 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MARIA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2019-07-22 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2019-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2016-06-06 do dziś
2. ImionaADRIAN2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAŁUSTOWICZ2016-06-06 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MICHAŁ2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHATLIŃSKI2016-06-06 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLIŃSKA2016-06-06 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoKAŁUŻNY2016-09-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ WOJCIECH2016-09-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-22 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2016-09-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
4data złożenia 19.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
5data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
6data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
8data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
9data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
10data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
12data złożenia 15.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
13data złożenia 23.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 02.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
15data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
16data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
17data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
18data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
19data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
20data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
701.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-23 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-11 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-27 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-03 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-31 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów