SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LEGIONOWIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000153719
Numer REGON: 000492003
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-19
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2022-12-01
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44390/22/512]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000492003 NIP 53100046442007-07-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W LEGIONOWIE2003-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 14112003-03-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2003-03-19 do dziś
2. Adresulica JAGIELLOŃSKA nr domu 11 kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO 2003-03-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.08.1962TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-03-19 do dziś
229.11.2003 R. -ZMIANA OD PAR. 1-PAR. 26 UST. 2, PAR. 26 UST. 4-PAR. 133 STATUTU2004-01-23 do dziś
310.06.2006 R. ZMIANA STATUTU: PAR. 11 UST. 1 PKT 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 I 19, PAR. 11 UST. 2 PKT 12, PAR. 14 UST. 1 I 2, PAR. 16 UST. 1, PAR. 16 UST. 1 PKT 8, PAR. 18, PAR. 19 UST. 1, 2, 5 I 6, PAR. 26 UST. 3, PAR. 31 PKT 7, PAR. 33 UST. 2 I 5, PAR. 47 UST. 1, PAR. 49, PAR. 64 UST. 1, PAR. 65 UST. 1, PAR. 69 UST. 2, PAR. 74 UST. 1, PAR. 112 UST. 1, 5, 6 I 7, PAR. 114 UST. 1, PAR. 116, PAR. 129 UST. 52006-07-17 do dziś
424.11.2007 R. ZMIENIONE: PAR. 5 UST. 2, PAR. 10 UST. 2, PAR. 11 UST. 1 PKT 4, PAR. 11 UST. 1 PKT 5, PAR. 11 UST. 1 PKT 6, PAR. 11 UST. 1 PKT 8, PAR. 11 UST. 1 PKT 15, PAR. 11 UST. 2 PKT 5, PAR. 14 UST. 2 PKT 3, PAR. 16 UST. 1, PAR. 19, PAR. 22 UST. 1, PAR. 22 UST. 2, PAR. 23 UST. 1, TYT.4.1, PAR. 24PAR. 34, PAR. 35 UST. 3, PAR. 36 UST. 1 PKT 4, PAR. 36 UST. 1 PKT 7, PAR. 36 UST. 1 PKT 9, PAR. 36 UST. 1 PKT 19, PAR. 36 UST. 1 PKT 21, PAR. 36 UST. 1 PKT 22, PAR. 36 UST. 1 PKT 23, PAR. 36 UST. 1 PKT 26, PAR. 38 UST. 2, PAR. 40, PAR. 41 UST. 2, PAR. 40, PAR. 41 UST. 2, PAR. 43 UST. 2 PKT 5, PAR. 43 UST. 2 PKT 9, PAR. 43 UST. 3, PAR. 47, PAR. 54, PAR. 55 UST. 3, PAR. 63, PAR. 66, PAR. 76 UST. 2, PAR. 77, PAR. 83 PKT 1, PAR. 84 UST. 2, PAR. 87, PAR. 90, PAR. 94 UST. 3, PAR. 95-PAR. 97, PAR. 98 UST. 1, PAR. 103, PAR. 105-PAR. 112, PAR. 114, PAR. 115, TYT.8.3, PAR. 116-PAR. 119, PAR. 121, PAR. 123 UST. 1, PAR. 125-PAR. 129, PAR. 131PAR. 133, SKREŚLONE: PAR. 3 UST. 2 PKT 2, PAR. 11 UST. 1 PKT 3, PAR. 11 UST. 1 PKT 19, PAR. 11 UST. 2 PKT 4, PAR. 31 PKT 16 TYT.4.5, PAR. 50-PAR. 53, PAR. 58 PKT 2, PAR. 58 PKT 3, PAR. 68, PAR. 70-PAR. 72, PAR. 74, PAR. 80, PAR. 81. DODANE: PAR. 6 UST. 3, PAR. 12 PKT 5, PAR. 16 (1), PAR. 23 (1), PAR. 33 (1), PAR. 36 UST. 1 PKT 27, PAR. 67 (1), PAR. 76 UST. 3, PAR. 85 (1), PAR. 93 UST. 6, PAR. 110 (1), PAR. 110 (2), PAR. 110 (3), PR.119 (1), PAR. 134-PAR. 136.2008-02-06 do dziś
502.07.2009 R. -ZMIANIONO: PAR. 24 UST. 3, PAR. 25 UST. 2, PAR. 34 UST. 9, PAR. 34 UST. 11, PAR. 35 UST. 2 PKT 1, PAR. 127 UST. 5 PKT 7.2009-10-05 do dziś
630.06.2010 R. -ZMIANA STATUTU ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 1, PAR. 96, PAR. 103, PAR. 112 UST. 1, PAR. 114 UST. 1, PAR. 116; DODANO: PAR. 36 UST. 1 PKT 28, PAR. 105.1, PAR. 110.3 (DODANO ZDANIE), PAR. 125 UST. 1 PKT D; SKREŚLONO: PAR. 43 UST. 2 PKT 10.2010-11-17 do dziś
727.06.2011 R. -DODANO PAR. 105 (2)2011-09-15 do dziś
812.06.2012 R. - DODANO: W PAR. 3 UST. 1 - PKT 24 I 25, ZMIENIONO: PAR. 27 UST. 4 I PAR. 55 UST. 3 STATUTU SPÓŁDZIELNI2012-08-13 do dziś
925.06.2015 R. DODANO ZDANIE - § 30 UST. 1 PO PKT 1C DODANO ZDANIE - § 30 UST. 1 PKT 2 ZMIENIONO-§ 54 UST. 1 DODANO WYRAZY - § 110 UST.2 OSTATNIE ZDANIE2015-09-29 do dziś
1027.06.2018 ZMIENIONO: §§ 7, 9, 12, 13,25 UST.1, 38 UST.1,59, 60, 62, 63, 64,65,66, 67, 67(1) UST.2, 78, 83, 84, 85, 85(1), 86, 88 UST.1, 89, 96, 98 UST.1 PKT2, 102, 108, 110 UST.3-DRUGIE ZDANIE, 110(1) UST.3, 110(2) UST.3 I 123. SKREŚLONO: §§ 10, 11 UST.2 PKT 2 I 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 UST.4, 31 PKT 5-WYRAZY, 33 UST.4-DRUGIE ZDANIE, 36 UST.1 PKT 20 I 22,95, 107, 109 I 134. DODANO WYRAZY: §§ 30 UST.1 PKT 1 LIT. A I 132 UST. 2. DODANO: §§ 55 UST. 4, 110(3)-ZDANIE I 114 UST. 3. ZASTĄPIONO WYRAZ: § 99 - WYRAZAMI.2018-10-04 do dziś
11DATA ZMIANY STATUTU - 25.06.2019R. SKREŚLONO: W § 23(1) UST. 2, DODANO: DO § 125 UST. 1 PKT E, ZMIENIONO: § 129 UST. 7,2019-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBORKOWSKA2017-03-27 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2017-03-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-03-27 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2017-03-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-27 do dziś
21. NazwiskoPETRYKOWSKI2007-01-30 do dziś
2. ImionaMAREK2007-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2007-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-30 do dziś
31. NazwiskoROSIAK2003-03-19 do dziś
2. ImionaSZYMON LECH2003-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-03-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACHULSKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABECKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaALFRED2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPA2022-12-01 do dziś
2. ImionaNATALIA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁUCHOWSKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHENEK2022-12-01 do dziś
2. ImionaROBERT2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIUŁKOWSKA2022-12-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEGIEŁKA2022-12-01 do dziś
2. ImionaIRMA MAGDALENA2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2022-12-01 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ALBERT2022-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-01 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2022-12-01 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2017-11-15 do dziś
2. ImionaTADEUSZ HENRYK2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaROBERT GRZEGORZ2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYWIŃSKI2017-11-15 do dziś
2. ImionaMARCIN KAMIL2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
141. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAKOWSKA2017-11-15 do dziś
2. ImionaSTANISŁAWA JOANNA2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
151. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2017-11-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2017-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-11-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKROŚNICKA2016-12-13 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2016-12-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaCZYNNOŚCI WYNIKAJĄCE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ, UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI, W SZCZEGÓLNOŚCI DO PODPISYWANIA ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UMÓW, SPRAWOZDAŃ ORAZ PISM WYCHODZĄCYCH ZE SPÓŁDZIELNI A TAKŻE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI PRZED URZĘDEM SKARBOWYM, IZBĄ SKARBOWĄ SĄDAMI, ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ I STANOWI UPOWAŻNIENIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI.2016-12-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-17 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-11-17 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-11-17 do dziś
458 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2010-11-17 do dziś
559 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-11-17 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2010-11-17 do dziś
760 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2010-11-17 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2010-11-17 do dziś
936 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-11-17 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 11.09.2003 2. okres za jaki złożono opinię ZA 2002 ROK2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
5data złożenia 30.05.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
6data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
10data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
15data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
19data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-30 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-30 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK2003-09-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-07-12 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-22 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-07-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-19 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-30 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-30 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów