TALKAM GT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000153678
Numer REGON: 930486706
Numer NIP: 8991014911
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-08-11
Sygnatura akt[RDF/557214/23/838]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP9304867062003-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALKAM GT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2005-06-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 53912003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-03-03 do dziś
2. Adresulica BOCZNA nr domu 4 kod pocztowy 50-502 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2003-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.03.1995 R. NOTARIUSZ EWA CICHOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 6-8, REP. A NR 2290/1995 28.04.1995 R. NOTARIUSZ EWA CICHOWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 6-8, REP. A NR 3456/1995 ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI 26.02.2003 R. NOTARIUSZ LILIANA KACZOROWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. G. ZAPOLSKIEJ NR 1, REP. A NR 1185/2003, SKREŚLONO W CAŁOŚCI § 26, ZMIENIONO § 6, § 19, § 24 UMOWY SPÓŁKI2003-03-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALAGA2003-03-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WALDEMAR2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaABRAMCZYK2003-03-03 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.000 (SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2003-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego14000,00 PLN2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 PLN2003-03-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoABRAMCZYK2003-03-03 do dziś
2. ImionaANNA2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-03 do dziś
21. NazwiskoTALAGA2003-03-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WALDEMAR2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-03 do dziś
31. NazwiskoABRAMCZYK2003-03-03 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2020-03-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 3 PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2020-03-31 do dziś
223 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU2020-03-31 do dziś
323 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2020-03-31 do dziś
425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2020-03-31 do dziś
543 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-03-31 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-03-31 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-03-31 do dziś
823 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 08.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-05-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.20032004-03-31 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-03 do dziś
4data złożenia 14.07.2006 okres 2005 ROK2006-07-28 do dziś
5data złożenia 27.07.2007 okres 20062007-08-10 do dziś
6data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-03 do dziś
7data złożenia 01.06.2009 okres ZA ROK 20082009-06-09 do dziś
8data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
9data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
11data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
12data złożenia 28.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
13data złożenia 30.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
14data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
15data złożenia 07.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
16data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
17data złożenia 30.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 26.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
19data złożenia 30.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
20data złożenia 24.03.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-24 do dziś
21data złożenia 11.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-07-28 do dziś
220062007-08-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-03 do dziś
4ZA ROK 20082009-06-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-07-28 do dziś
220062007-08-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-03 do dziś
4ZA ROK 20082009-06-09 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
601.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-27 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-20 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-03-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1/2005 ORAZ UCHWAŁA NR 2/2005 DOTYCZĄCA OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI Z DNIA 30.05.2005 R. REP. A NR 3305/2005 SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA LILIANĘ KACZOROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU2005-06-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2005-06-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoTALAGA2005-06-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2005-06-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
1
1. Określenie okolicznościROZWIĄZANIE2005-06-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiUCHWAŁA NR 1/2005 ORAZ UCHWAŁA NR 2/2005 DOTYCZĄCA OTWARCIA LIKWIDACJI SPÓŁKI Z DNIA 30.05.2005 R. REP. A NR 3305/2005 SPORZĄDZONA PRZEZ NOTARIUSZA LILIANĘ KACZOROWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU2005-06-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów