„EWFE-POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000153505
Numer REGON: 190550612
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-03
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264868/20/394]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP1905506122003-03-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EWFE-POLONIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 69472003-03-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-03-03 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica HOMERA nr domu 55 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK - OSOWA kraj POLSKA 2007-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.10.1991 R. NOTARIUSZ ZOFIA GŁODOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NR 46 W GDAŃSKU REP. A NR 4661/1991 25.01.2003 R. NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REP. A NR 321/2003, ZMIENIONO PAR. 7, 8, 13, 12, 14, DODANO PAR. 9A UMOWY SPÓŁKI2003-03-03 do dziś
2DNIA 26.05.2015R., REPERTORIUM NR A 3730/15, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL.KARTUSKIEJ 5 ZMIANA §72015-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZAWIŃSKI2003-03-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2479 UDZIAŁÓW -ŁĄCZNIE 1.239.500, - PLN2011-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1240000,00 ZŁ2010-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1422382, 67 PLN2003-03-03 do dziś
2510000,00 ZŁ2010-08-06 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2003-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZAWIŃSKI2003-03-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ PIOTR2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR GENERALNY2003-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRYCKI2003-03-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ KRZYSZTOF2003-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA DYREKTORA2003-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2015-10-21 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-10-21 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-10-21 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-10-21 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-10-21 do dziś
658 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2015-10-21 do dziś
771 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-10-21 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-10-21 do dziś
995 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO2015-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 DO 31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 DO 31.12.20022003-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
5data złożenia 15.06.2007 okres OD 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
6data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
7data złożenia 05.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
8data złożenia 31.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
9data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
11data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
2OD 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
301.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
3OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
4OD 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-02 do dziś
501.01.2007 R. DO 31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-16 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-06-17 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-18 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-21 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów