„ASTOR-FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000153433
Numer REGON: 211263070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2020-10-03
Sygnatura akt[RDF/250144/20/917]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 211263070 NIP 59910098022009-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTOR-FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2003-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica KOSTRZYŃSKA nr domu 168 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2012-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.01.2003 R. -NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELRIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NUMER 753/20032003-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-02-27 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ ASTOR-FOOD S.C. ROMAN ADAMCZYK, PAWEŁ ROMAŃCZUK (NR REGON 210247979) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: „ASTOR-FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWAŁA WSPÓNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ASTOR-FOOD S.C. ROMAN ADAMCZYK, PAWEŁ ROMAŃCZUK Z DNIA 20.01.2003 ROKU -NOTARIUSZ ROMULADA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A NUMER 758/2003.2003-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2003-02-27 do dziś
2. ImionaROMAN2003-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2003-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAŃCZUK2003-02-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2003-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.2003-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMAŃCZUK2003-02-27 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2003-02-27 do dziś
2. ImionaROMAN2003-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-02-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2015-03-23 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-03-23 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-03-23 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2015-03-23 do dziś
547 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2015-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.01.2006 okres 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-03-06 do dziś
2data złożenia 04.01.2006 okres 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-03-06 do dziś
3data złożenia 03.01.2007 okres 01.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2007-01-22 do dziś
4data złożenia 17.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-21 do dziś
5data złożenia 14.01.2009 okres 01.01.2006 R -31.12.2006 R2009-02-18 do dziś
6data złożenia 22.12.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-11 do dziś
7data złożenia 18.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
8data złożenia 05.01.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
9data złożenia 30.01.2013 okres 01.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2013-02-08 do dziś
10data złożenia 23.12.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-08 do dziś
11data złożenia 11.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
12data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14data złożenia 25.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
15data złożenia 02.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
16data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-03-06 do dziś
201.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-03-06 do dziś
301.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2007-01-22 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-21 do dziś
501.01.2006 R -31.12.2006 R2009-02-18 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
901.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2013-02-08 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003 R.-31.12.2003 R.2006-03-06 do dziś
201.01.2004 R.-31.12.2004 R.2006-03-06 do dziś
301.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2007-01-22 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-21 do dziś
501.01.2006 R -31.12.2006 R2009-02-18 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2010-01-11 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-25 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
901.01.2011 R., - 31.12.2011 R.,2013-02-08 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2014-01-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-02 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów