„DOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA PRO NATURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000153354
Numer REGON: 932908991
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-04
Ostatni wpis Nr wpisu57Data dokonania wpisu2020-12-02
Sygnatura akt[RDF/271197/20/928]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP9329089912003-08-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA PRO NATURA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2018-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-03-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW kraj POLSKA 2017-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2003 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 1330/2003 -ZMIANA § 6, § 12, § 16.2003-08-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z 17.07.2006 R., REP. A NR 6760/2005, NOTARIUSZ PIOTR GARUS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 62 -ZMIENIONO PAR. 13, PAR. 14, PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI.2006-10-13 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z 07.08.2002 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 1755/2002 AKT NOTARIALNY Z 02.09.2002 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 2066/2002 -ZMIENIONO PAR. 6 AKT NOTARIALNY Z 28.01.2003 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 142/2003 ZMIENIONO PAR. 5 31.01.2003 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 189/2003 -ZMIENIONO PAR. 52006-11-24 do dziś
427.05.2008 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF LEGIĘĆ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. MUZEALNY 9/3, REP. A NR 2759/2008. ZMIENIONO PAR. 6 UST. 1; PAR. 6 UST. 4; PAR. 6 UST. 9.2008-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹMICKI2006-11-24 do dziś
2. ImionaJACEK2003-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.368.000,00 ZŁ (OSIEM MILIONÓW TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOCHWAŁA2003-03-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ2003-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.176.000,00 ZŁ (JEDEN MILION STO SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2008-08-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego11150000,00 ZŁ2008-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12598000,00 PLN2003-03-04 do dziś
26000000,00 PLN2003-08-26 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2003-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2003-03-04 do dziś
252 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-03-04 do dziś
352 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-04 do dziś
460 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-03-04 do dziś
570 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-03-04 do dziś
670 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-03-04 do dziś
774 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2003-03-04 do dziś
874 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-03-04 do dziś
974 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2003-03-04 do dziś
1093 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2003-03-04 do dziś
1152 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-03-04 do dziś
1251 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2003-03-04 do dziś
1371 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2003-03-04 do dziś
1471 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-03-04 do dziś
1551 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-03-04 do dziś
1663 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2003-03-04 do dziś
1701 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI2003-03-04 do dziś
1801 11 A UPRAWA ZBÓŻ2003-03-04 do dziś
1901 11 B UPRAWA ZIEMNIAKÓW, KORZENI I BULW O DUŻEJ ZAWARTOŚCI SKROBII I INULINY2003-03-04 do dziś
2001 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-04 do dziś
2165 21 Z LEASING FINANSOWY2003-03-04 do dziś
2265 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2003-03-04 do dziś
2351 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2003-03-04 do dziś
2465 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2003-03-04 do dziś
2567 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM2003-03-04 do dziś
2667 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-03-04 do dziś
2745 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2003-03-04 do dziś
2845 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2003-03-04 do dziś
2945 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH2003-03-04 do dziś
3045 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2003-03-04 do dziś
3145 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2003-03-04 do dziś
3251 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2003-03-04 do dziś
3351 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2003-03-04 do dziś
3451 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-03-04 do dziś
3552 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-03-04 do dziś
3652 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-03-04 do dziś
3752 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2003-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2006 okres 01.08.2003 -31.12.20032006-10-13 do dziś
2data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-10-13 do dziś
3data złożenia 28.12.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
4data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-03-05 do dziś
5data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-03-05 do dziś
6data złożenia 05.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-05 do dziś
7data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-16 do dziś
8data złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-16 do dziś
9data złożenia 02.12.2020 okres OD 01.01.2020 DO 29.11.20202020-12-02 do dziś
10data złożenia 02.12.2020 okres OD 30.11.2020 DO 01.12.20202020-12-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2003 -31.12.20032006-10-13 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-10-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2003 -31.12.20032006-10-13 do dziś
201.01.2004 -31.12.20042006-10-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052007-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
15. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania- POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 10 12 2015R., - SYGN. AKT WR VI REJ KRS 26536/15/330, - KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 138 §3 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU ORDYNACJA PODATKOWA (DZ. U. Z 2012 ROKU POZ. 749) W ZW. Z ART. 31 UST. 1 USTAWY Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1991 ROKU O KONTROLI SKARBOWEJ (DZ. U. Z 2011 R. NR 41, POZ. 214 ZE ZM.) DLA SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKA AGENCJA HANDLOWA PRO NATURA SP. Z O.O. CELEM REPREZENTOWANIA W/W SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAWA MATERIALNEGO I PROCESOWEGO ZWIĄZANEGO Z PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG ZA OKRES STYCZEŃ 2009R. ORAZ CZERWIEC-WRZESIEŃ 2013R.. -POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 16 04 2015R., - SYGN. AKT WR VI NS REJ KRS 13036/14/602 - KURATOR POWOŁANY DLA DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI HANDLOWEJ PRO NATURA SP. Z O.O. (KRS 0000153354), CELEM REPREZENTOWANIA W/W SPÓŁKI W POSTĘPOWANIACH- SPRAWACH PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG ZA MARZEC 2007 ORAZ ZA OKRESY OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2008R., A TAKŻE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ZA LATA 2007- 2009 PROWADZONYCH PRZEZ DYREKTORA URZĘDU KONTROLI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU, DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU, JAK RÓWNIEŻ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z POBOREM TYCH PODATKÓW PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO WROCŁAW- KRZYKI. -POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA - FABRYCZNEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 16 04 2015R., - SYGN. AKT WR VI NS REJ KRS 25882/14/560 - KURATOR POWOŁANY DLA DOLNOŚLĄSKIEJ AGENCJI HANDLOWEJ PRO NATURA SP. Z O.O. (KRS 0000153354), CELEM REPREZENTOWANIA W/W SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAWA MATERIALNEGO I PROCESOWEGO ZWIĄZANEGO Z PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG ZA MIESIĄC I 2009R. ORAZ VI 2013 W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DO ODBIORU UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW JAK RÓWNIEŻ DO SKŁADANIA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA.2016-01-21 do dziś
6. Data powołania kuratora10.12.20152016-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBIŃSKI2015-06-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2015-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-06-01 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 23.06.2016R., SYGN. AKT WR. VI NS-REJ. KRS 6943/16/841 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I ZARZĄDZENIU JEJ LIKWIDACJI; POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30.06.2017R., SYGN. AKT WR. VI NS-REJ. KRS 32644/16/676 O USTANOWIENIU LIKWIDATORA ,2018-08-09 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.2018-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHANAJ2018-08-09 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIUSZ2018-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-09 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 23.06.2016R., SYGN. AKT WR. VI NS-REJ. KRS 6943/16/841 O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I ZARZĄDZENIU JEJ LIKWIDACJI; POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 30.06.2017R., SYGN. AKT WR. VI NS-REJ. KRS 32644/16/676 O USTANOWIENIU LIKWIDATORA ,2018-08-09 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów