SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000153350
Numer REGON: 001073136
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-21
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-07-04
Sygnatura akt[RDF/400773/22/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-03-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010731362003-03-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. OBROŃCÓW WYBRZEŻA2009-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 4372003-03-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2003-03-21 do dziś
2. Adresulica BLIŹNIĄT nr domu 1 nr lokalu 1 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK 2003-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu14.07.1983 R., Z PÓŹN.ZMIANAMI. 20.06.2002 R ZMIENIONO STATUT W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO STATUT W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2003-03-21 do dziś
228.04.2003 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIENIONO PAR. 4, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 34, 35, 37, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 63, 67, 71, 74, 79, 105 STATUTU2003-09-15 do dziś
322.05.2006 R. PAR. 9, 11, 12, 15, 18, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 49, 50, 522006-08-10 do dziś
404.09.2006 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: 5, 42, 73, 83, 89, 90, 92, 94.2007-02-28 do dziś
504.09.2006 R. ZMIANA PAR. 93.2007-07-19 do dziś
614.06.2007 R. ZMIENIONO PAR. 73 UST. 1 STATUTU2007-08-27 do dziś
701 CZERWCA 2009 -NOWY STATUT2009-09-09 do dziś
831.05.2010 R. ZMIENIONO: W ROZDZIALE IV OZNACZENIE TYTUŁU ROZDZIAŁU § 65 I UST. 2 W § 69 DODANO: UST. 4 I 5 W § 32 USUNIĘTO: UST. 4 W § 42; ROZDZIAŁ V, § 43, 44, § 51, 57, 58, 59, 60 I UST. 1 W § 662010-07-28 do dziś
905 CZERWCA 2014; § 5; § 6 UST. 4; § 8; UST. 1 § 83 P-KT 222014-07-09 do dziś
1011.06.2015 R., DODANO §84 UST.52015-07-08 do dziś
11ZMIENIONE: §2,§6,§7,§8,§9,§11 UST.1 PKT 3,§12 UST.2 ,15,§13,§32,§33,§34,§35,§37,§38,§45,§46,§47,§72 UST.3,§72 UST.4,§80 UST.5 PKT 4,§89 UST.2 PKT 12, SKREŚLONO:§10,§15,§16,§17,§18,§19,§20,§48,§83 UST.1 PKT 7,§83 UST.1 PKT 20,§992018-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-03-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY ŁĄCZNIE.2007-09-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLEWIŃSKI2008-05-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW ALFRED2008-05-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU2008-05-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-16 do dziś
21. NazwiskoKARBOWIAK2006-08-10 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2006-08-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-08-27 do dziś
NIE2007-09-25 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-03-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRĄCKOWIAK2017-08-01 do dziś
2. ImionaEWA IRENA2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2017-08-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD JERZY2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIENKIEWICZ2015-07-08 do dziś
2. ImionaMARIUSZ SŁAWOMIR2015-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-07-08 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZLAK2016-02-24 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘSICKA2016-02-24 do dziś
2. ImionaBOŻENA2016-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoDOMASZEWICZ2012-07-09 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaKIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM2012-07-09 do dziś
21. NazwiskoKOZIEŁ2012-07-09 do dziś
2. ImionaLESZEK2012-07-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-09 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaKIEROWANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM2012-07-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-09 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 04.02.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-03-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.11.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.20042005-08-12 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres ROK 20072008-08-01 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 2008 ROK2009-09-09 do dziś
9data złożenia 16.06.2010 okres 2009 ROK2010-07-28 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-05 do dziś
11data złożenia 19.12.2012 okres 20112013-01-29 do dziś
12data złożenia 20.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-31 do dziś
13data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
14data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
15data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
16data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
17data złożenia 29.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
18data złożenia 23.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
19data złożenia 02.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-02 do dziś
20data złożenia 02.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
21data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
3ROK 20072008-08-01 do dziś
42008 ROK2009-09-09 do dziś
52009 ROK2010-07-28 do dziś
62010 ROK2011-07-05 do dziś
720112013-01-29 do dziś
82012 ROK2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-04 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2003 -31.12.2003 R.2004-09-16 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-08-27 do dziś
5ROK 20072008-08-01 do dziś
62008 ROK2009-09-09 do dziś
72009 ROK2010-07-28 do dziś
82010 ROK2011-07-05 do dziś
920112013-01-29 do dziś
102012 ROK2013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-29 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-23 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-02 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów