„CSC COMPUTER SCIENCES POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000153240
Numer REGON: 015334560
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2022-04-20
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/18015/22/909]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CSC COMPUTER SCIENCES POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PROSTA nr domu 67 kod pocztowy 00-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.01.2003 R., MARIUSZ BIAŁECKI, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ROBERTA BŁASZCZAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ 31; REPERTORIUM A NR 2148/20032003-02-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2009 R., (REP. A -3390/2009) SPORZĄDZONY PRZEZ PANIĄ NOTARIUSZ DANUTĘ KOSIM-KRUSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY SZAREJ NR 14 LOK.15 ZMIENIAJĄCY UMOWĘ SPÓŁKI UDOKUMENTOWANĄ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 30.01.2003 R. PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARIUSZA BIAŁECKIEGO, ZASTĘPCĘ ROBERTA BŁASZCZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2148/2003, W TEN SPOSÓB, ŻE NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZMIENIŁO ART. 2 UMOWY SPÓŁKI2009-06-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDXC TECHNOLOGY DEUTSCHLAND GMBH2021-04-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH2015-06-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-06-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, TEN CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETIN2021-08-17 do dziś
2. ImionaCEYHUN2021-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWROWSKI2021-08-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-01-07 do dziś
2. ImionaJACEK PAWEŁ2016-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTURZ2003-02-26 do dziś
2. ImionaPETER2003-02-26 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-06-08 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-06-08 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-06-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-06-08 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2009-06-08 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-06-08 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-08 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-06-08 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.10.2006 okres 30 STYCZNIA 2003 -31 MARCA 20032006-11-02 do dziś
2data złożenia 25.10.2006 okres 1 KWIETNIA 2003 -31 MARCA 20042006-11-02 do dziś
3data złożenia 30.04.2007 okres 1 KWIETNIA 2004 -31 MARCA 20052007-05-22 do dziś
4data złożenia 14.05.2008 okres 1 KWIETNIA 2005 -31 MARCA 20062008-05-26 do dziś
5data złożenia 10.04.2009 okres 1 KWIETNIA 2006 -31 MARCA 20072009-04-30 do dziś
6data złożenia 22.03.2011 okres 01.04.2007 -31.03.20082011-03-25 do dziś
7data złożenia 22.03.2011 okres 01.04.2008 -31.03.20092011-03-28 do dziś
8data złożenia 02.11.2011 okres 01.04.2010 -31.03.20112011-11-04 do dziś
9data złożenia 02.11.2011 okres 01.04.2009 -31.03.20102011-11-04 do dziś
10data złożenia 04.10.2012 okres 01.04.2011 - 31.03.20122012-10-19 do dziś
11data złożenia 04.10.2013 okres 01.04.2012 - 31.03.20132013-10-30 do dziś
12data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-11-03 do dziś
13data złożenia 10.10.2016 okres OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-12-13 do dziś
14data złożenia 18.08.2017 okres OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-08-31 do dziś
15data złożenia 28.01.2022 okres OD 01.04.2016 DO 31.03.20172022-01-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta11 KWIETNIA 2005 -31 MARCA 20062008-05-26 do dziś
21 KWIETNIA 2006 -31 MARCA 20072009-04-30 do dziś
301.04.2007 -31.03.20082011-03-25 do dziś
401.04.2008 -31.03.20092011-03-28 do dziś
501.04.2010 -31.03.20112011-11-04 do dziś
601.04.2009 -31.03.20102011-11-04 do dziś
701.04.2011 - 31.03.20122012-10-19 do dziś
801.04.2012 - 31.03.20132013-10-30 do dziś
9OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-11-03 do dziś
10OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-12-13 do dziś
11OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-08-31 do dziś
12OD 01.04.2016 DO 31.03.20172022-01-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130 STYCZNIA 2003 -31 MARCA 20032006-11-02 do dziś
21 KWIETNIA 2003 -31 MARCA 20042006-11-02 do dziś
31 KWIETNIA 2004 -31 MARCA 20052007-05-22 do dziś
41 KWIETNIA 2005 -31 MARCA 20062008-05-26 do dziś
51 KWIETNIA 2006 -31 MARCA 20072009-04-30 do dziś
601.04.2007 -31.03.20082011-03-25 do dziś
701.04.2008 -31.03.20092011-03-28 do dziś
801.04.2010 -31.03.20112011-11-04 do dziś
901.04.2009 -31.03.20102011-11-04 do dziś
1001.04.2011 - 31.03.20122012-10-19 do dziś
1101.04.2012 - 31.03.20132013-10-30 do dziś
12OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-11-03 do dziś
13OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-12-13 do dziś
14OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-08-31 do dziś
15OD 01.04.2016 DO 31.03.20172022-01-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130 STYCZNIA 2003 -31 MARCA 20032006-11-02 do dziś
21 KWIETNIA 2003 -31 MARCA 20042006-11-02 do dziś
31 KWIETNIA 2004 -31 MARCA 20052007-05-22 do dziś
41 KWIETNIA 2005 -31 MARCA 20062008-05-26 do dziś
51 KWIETNIA 2006 -31 MARCA 20072009-04-30 do dziś
601.04.2007 -31.03.20082011-03-25 do dziś
701.04.2008 -31.03.20092011-03-28 do dziś
801.04.2010 -31.03.20112011-11-04 do dziś
901.04.2009 -31.03.20102011-11-04 do dziś
1001.04.2011 - 31.03.20122012-10-19 do dziś
1101.04.2012 - 31.03.20132013-10-30 do dziś
12OD 01.04.2013 DO 31.03.20142015-11-03 do dziś
13OD 01.04.2014 DO 31.03.20152016-12-13 do dziś
14OD 01.04.2015 DO 31.03.20162017-08-31 do dziś
15OD 01.04.2016 DO 31.03.20172022-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów