FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH „DORADZTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000153165
Numer REGON: 170011799
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/521618/23/758]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP1700117992003-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH „DORADZTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ELBLĄGU nr w rejestrze 5142003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2003-02-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica HETMAŃSKA nr domu 28 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2011-03-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDORADZTWO-ELBLAG@POCZTA.INTERNETDSL.PL2012-07-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DORADZTWO.ELBLAG.PL2012-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.08.1991 R. NOTARIUSZ ALINA KOSTUCH, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 1974/19912003-02-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.12.2003 R. NOTARIUSZ BARBARA MALITKA KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU REP. A NR 14564/2003 ZMIENIONO: §6, §7, §9 UMOWY SPÓŁKI2004-03-11 do dziś
308.01.2010 R. NOTARIUSZ BARBARA MALITKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP A NR 106/2010 -ZMIENIONO § 6.2010-02-02 do dziś
421.06.2011 R. NOTARIUSZ BARBARA MALITKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU, REP. A NR 6632/2011 -ZMIENIONO § 7 UST. 1, UST. 2; DODANO § 10A2011-09-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00ZŁ2022-04-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKA2011-09-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2011-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.500,00 ZŁ2011-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZIRSON2013-07-17 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW BRUNON2013-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-07-17 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACH MOCKAŁŁO2022-04-27 do dziś
2. ImionaANNA IZABELA2022-04-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000,00ZŁ2022-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-04-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego57500,00 ZŁ2011-09-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO-PREZES ZARZĄDU2015-05-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZIRSON2021-04-12 do dziś
2. ImionaDIANA ANETA2021-04-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-04-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DORADZTWO PODATKOWE2010-02-02 do dziś
270 22 Z PROWADZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB LIKWIDACYJNEGO2010-02-02 do dziś
385 59 B DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI, REWIZJI FINANSOWEJ I PODATKÓW2010-02-02 do dziś
469 20 Z USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH2010-02-02 do dziś
574 90 Z WYKONYWANIE EKSPERTYZ LUB OPINII EKONOMICZNO-FINANSOWYCH2010-02-02 do dziś
669 20 Z WYKONYWANIE CZYNNOŚCI REWIZJI FINANSOWEJ2015-05-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z ŚWIADCZENIE USŁUG ATESTACYJNYCH, DORADZTWA LUB ZARZĄDZANIA WYMAGAJĄCYCH WIEDZY W DZIEDZINIE RACHUNKOWOŚCI LUB REWIZJI FINANSOWEJ2015-05-11 do dziś
269 20 Z ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWIDZIANYCH STANDARDAMI REWIZJI FINANSOWEJ, A TAKŻE USŁUG ZASTRZEŻONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH DO WYKONYWANIA PRZEZ BIEGŁYCH REWIDENTÓW2015-05-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 12.02.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
6data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
9data złożenia 05.07.2011 okres 2010 R.2011-09-13 do dziś
10data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
11data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
12data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
13data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
14data złożenia 17.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
15data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
19data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
20data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
21data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
201.01.2006-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
301.01.2007-31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
62010 R.2011-09-13 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-24 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-04 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-16 do dziś
501.01.2006-31.12.2006 R.2007-07-06 do dziś
601.01.2007-31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-21 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
92010 R.2011-09-13 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-03 do dziś
1101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-07-17 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów