„A.PLEBAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000153148
Numer REGON: 016123670
Numer NIP: 5213042841
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-08-16
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/39350/23/579]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016123670 NIP 52130428412021-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.PLEBAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY SĄDU GOSPODARCZEGO nr w rejestrze 582752003-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2023-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu U7 kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 08.10.1999 R. PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ OGRODZIŃSKĄ-ZALEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62, REPERTORIUM A NR 7196/99 AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.01.2003 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SIENNA 63 LOK. A, REPERTORIUM A NR 243/2003 -ZMIENIAJĄCY § 7, § 8, § 9, 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20 UMOWY SPÓŁKI2003-03-06 do dziś
2AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 10.02.2004 R. PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SIENNA 63 LOK. „A”, ZA REP. A NR 497/2004, ZMIENIAJĄCY § 13.2, § 16, § 18, SKREŚLA SIĘ § 21 UMOWY SPÓŁKI.2004-03-03 do dziś
3ZMIANA §§ 7, 8, 9, 11; TEKST JEDNOLITY Z DN. 22.12.2004 R. NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 4436/2004;2005-04-21 do dziś
431.10.2014 R., REP. A NR 23593/2014, NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA: § 7, § 8, § 9, § 112015-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSLOVAK INVESTMENTS GROUP S.R.O.2021-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2021-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2015-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU: CZLONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2004-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĄTYSZEK2021-08-25 do dziś
2. ImionaPIOTR2021-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘTEK2004-03-03 do dziś
2. ImionaRYSZARD LECH2004-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-03-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-03-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSUSZKO2003-03-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2003-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLASKOWSKI2021-02-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2021-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-02-10 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA TYLKO Z PREZSEM ZARZĄDU2022-06-02 do dziś
21. NazwiskoKOPEĆ2022-06-02 do dziś
2. ImionaANNA2022-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-06-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2022-06-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-05-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-05-27 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2015-05-27 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-05-27 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-05-27 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-05-27 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2015-05-27 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-05-27 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-05-27 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 31.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-05-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-11 do dziś
4data złożenia 30.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-04-05 do dziś
5data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-04-06 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
7data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
8data złożenia 30.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-07 do dziś
9data złożenia 30.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-06 do dziś
10data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
11data złożenia 20.02.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-02-26 do dziś
12data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
13data złożenia 25.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
14data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
15data złożenia 30.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
16data złożenia 22.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
17data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
18data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20data złożenia 27.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
21data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-04-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-02-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-04-05 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-04-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-07 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-07 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-06 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-02-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-22 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów