BUDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-17 godz. 12:00:30
Numer KRS: 0000153054
Numer REGON: 351177778
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/19501/21/557]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP3511777782003-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 20172003-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2004-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GEN. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO nr domu 47 kod pocztowy 30-644 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.12.1989 R., PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W KRAKOWIE, NOTARIUSZ WOJCIECH WALCZAK, REP. A II NR 15591/89 ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI: -AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.01.2003 R., NOTARIUSZ JERZY KOBLAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI, REP. A NR 066/2003; ZMIENIONO: UST. I, UST. IV, UST. VI, UST. XI, UST. XIII, UST. XV, UST. XXI, DODANO: UST. II PKT 2, UST. XIX PKT 2-5.2003-03-17 do dziś
207.05.2004 R., REP. A NR 242/2004, NOTARIUSZ ANNA PAPIEŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. MAZOWIECKA 8, TREŚĆ USTĘPU 3 UMOWY SPÓŁKI2004-05-24 do dziś
317.12.2009 R. NOTARIUSZ JOANNA ZABDYR-KALIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIELKIEJ WSI, REP. A NR 2746/2009 -ZMIANA UST. IV.12010-02-01 do dziś
409.06.2011, REP. A 3786/2011, NOTARIUSZ JOANNA ZABDYR-KALIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JERZY KOBLAŃSKI, JOANNA ZABDYR-KALIŃSKA S.C., 32-089 WIELKA WIEŚ, UL. WESOŁA 48. ZMIANA UST. IV. 1. POPRZEZ DODANIE PKT 26.2011-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPTA2003-03-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ2003-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGLARZ2003-03-17 do dziś
2. ImionaJERZY2003-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ2003-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2003-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO USTANOWIONY PROKURENT SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2003-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPTA2003-03-17 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2003-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGLARZ2003-03-17 do dziś
2. ImionaJERZY2003-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-02-01 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-02-01 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-02-01 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-02-01 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-02-01 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-02-01 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2010-02-01 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-02-01 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-07-05 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R. data złożenia 26.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
4data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
5data złożenia 28.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-11 do dziś
6data złożenia 31.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
7data złożenia 21.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-04 do dziś
8data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
9data złożenia 19.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-27 do dziś
10data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 2012 R.2013-06-28 do dziś
12data złożenia 30.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
15data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
16data złożenia 25.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 17.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
19data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-04-27 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
82012 R.2013-06-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.- 31.12.2002 R.2003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-22 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-06-11 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-04-04 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-05-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-14 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-04-27 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
102012 R.2013-06-28 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-23 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-25 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-17 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów