FIRMA GIBOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000153032
Numer REGON: 634426840
Numer NIP: 7891591442
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2023-07-05
Sygnatura akt[RDF/523017/23/228]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIP6344268402006-05-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA GIBOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość PRZYBORKI2003-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYBORKI ulica WIEJSKA nr domu 12 B, C kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2010-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.01.2003 R., - NOTARIUSZ IRENA BARANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI, 62-300 WRZEŚNIA, UL. KOŚCIELNA 12 A, REP. A NR 481/032003-03-05 do dziś
229.12.2009 R. REP. A NR 12790/09, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA IRENA BARANOWSKA & GRZEGORZ BARANOWSKI, 62-300 WRZEŚNIA, UL. KOŚCIELNA 12A, ZMIANA § 5 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE.2010-02-04 do dziś
322.12.2022R., REP. A NR 22079/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ BARANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALANA WE WRZEŚNI - NOWA TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2023-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIBOWSKI2003-03-05 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.665 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.665.000,00 ZŁ2023-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaERENZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaMAREK2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-02-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 185.000,00 ZŁ2023-02-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1850000,00 ZŁ2011-04-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1700000,00 PLN2003-03-05 do dziś
2400000,00 ZŁ2011-04-04 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SAMODZIELNA2003-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIBOWSKI2003-03-05 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2003-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-03-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoERENZ2023-02-01 do dziś
2. ImionaMAREK2023-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-02-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2023-02-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-02-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2023-02-01 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2023-02-01 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2023-02-01 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2023-02-01 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2023-02-01 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2023-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 06.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-05-13 do dziś
3data złożenia 19.04.2006 okres ZA ROK 20052006-05-12 do dziś
4data złożenia 09.05.2007 okres 2006 R2007-05-16 do dziś
5data złożenia 25.06.2008 okres ZA 2007 ROK2008-07-10 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-22 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres ZA 2009 ROK2010-07-27 do dziś
8data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
9data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
10data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
11data złożenia 09.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
12data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
13data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
14data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
15data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 02.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
18data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
19data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1ZA 2008 ROK2009-07-22 do dziś
2ZA 2009 ROK2010-07-27 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
401.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
501.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA ROK 20052006-05-12 do dziś
22006 R.2007-05-16 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-07-10 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-22 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-07-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA ROK 20052006-05-12 do dziś
22006 R.2007-05-16 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-07-10 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-22 do dziś
5ZA 2009 ROK2010-07-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-21 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-19 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-23 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów