„LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI - SZKOLENIA I DORADZTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000153000
Numer REGON: 015258994
Numer NIP: 1132425843
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2024-05-29
Sygnatura akt[RDF/607831/24/658]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015258994 NIP 11324258432008-04-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI SZKOLENIA I DORADZTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-06-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KATOWICKA nr domu 18 nr lokalu 2 kod pocztowy 03-932 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.09.2002 R. -AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ ALICJĘ JANOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A-5946/20022003-02-26 do dziś
221.05.2003 R., NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. NOWOLIPKI 27 B LOK. 3, REP. A NR 2727/2003, ZMIENIONO § §: 2, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18.1, 19, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, DODANO § §: 36, 37, 38, 39, 40.2003-06-17 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2009 R. REPERTORIUM A NUMER 134/2009, ASESOR NOTARIALNY BEATA WASZKIEWICZ, ZASTĘPCA KRYSTYNY KĘDRY NOTARIUSZA W WRSZAWIE ZMIENIONO PARAGRAFY: 8.B., 13.3., 14.1., 14.4, 14.5, 15., 27., 34.2., 40.1.2009-09-01 do dziś
422.10.2021 R., REP. A NR 7451/2021, NOTARIUSZ EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIENIONO: § 8.B, § 9, § 11, § 12, § 13.1, § 13.2, § 13.3, § 14.1, § 14.5, § 15, § 16, § 18.1, § 19.2, § 22, § 23, § 27, § 33, § 34.1, § 40.1. DODANO § 11.2, § 12.2 ORAZ USTĘP 2 DO § 27. SKREŚLONO § 13.4, § 14.4, § 28.1, § 28.2, § 29.1, § 29.2, § 30.1, § 30.2, § 30.3, § 34.2. ZMIENIONO W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB NUMERACJĘ PARAGRAFÓW: § 11 NA § 11.1, § 12 NA § 12.1, § 14.5 NA § 14.4, § 27 NA § 27.1, § 31 NA § 28, § 32 NA § 29, § 33 NA § 30, § 34.1 NA § 31, § 35 NA § 32, § 36 NA § 33, § 37 NA § 34, § 38 NA § 35, § 39 NA § 36, § 40.1 NA § 37.1, § 40.2 NA § 37.2. UMOWY SPÓŁKI.2022-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILSKA WRZOSIŃSKA2003-02-26 do dziś
2. ImionaZOFIA2003-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000, 00 ZŁ2013-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMUCHOWSKI2013-06-04 do dziś
2. ImionaJERZY MAREK2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000, 00 ZŁ2013-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMUCHOWSKI2013-06-04 do dziś
2. ImionaJERZY MAREK2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-06-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-06-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSCATTERGOOD2022-01-04 do dziś
2. ImionaMARTA NATASZA2022-01-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-01-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2009-09-01 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-09-01 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2022-01-04 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2022-01-04 do dziś
374 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2022-01-04 do dziś
485 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2022-01-04 do dziś
570 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2022-01-04 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2022-01-04 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 24.02.2003 -31.12.2003 data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 24.02.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 24.02.2003 -31.12.20032004-07-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 07.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-13 do dziś
3data złożenia 03.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
4data złożenia 31.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
5data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
6data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
7data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
8data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-15 do dziś
9data złożenia 30.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
10data złożenia 23.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
11data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
13data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
14data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
15data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
16data złożenia 13.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
17data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
18data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
19data złożenia 11.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
20data złożenia 30.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
21data złożenia 29.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-15 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-30 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-01 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-15 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-05 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów