SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WINIARNIA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000152800
Numer REGON: 570158892
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-01-03
Sygnatura akt[RDF/464415/23/254]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP5701588922003-02-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „WINIARNIA”2003-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 4462003-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina LIPKA miejscowość LIPKA2003-02-24 do dziś
2. Adresulica OSIEDLE WINIARNIA kod pocztowy 77-420 poczta LIPKA 2003-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112 MAJA 1994 R. -UCHWAŁA ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO Z DNIA 12 MAJA 1994 R.2003-02-24 do dziś
225.06.2019R., UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI ORAZ UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU2019-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI I PEŁNOMOCNIK.2019-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJIŁKA2023-01-03 do dziś
2. ImionaKINGA2023-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-03 do dziś
21. NazwiskoMISZEWSKI2021-05-19 do dziś
2. ImionaKAROL2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2021-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-19 do dziś
31. NazwiskoBEŁKA2003-02-24 do dziś
2. ImionaFRANCISZEK2003-02-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZEWSKA2021-05-19 do dziś
2. ImionaHANNA2021-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSKAWA2019-12-18 do dziś
2. ImionaANIELA2019-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNAREK2013-10-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2013-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY MIENIE JEJ CZŁONKÓW2019-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIESTANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM (WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI) DANEJ NIERUCHOMOŚCI2019-12-18 do dziś
290 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2019-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
4data złożenia 02.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-09 do dziś
5data złożenia 17.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
6data złożenia 16.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
7data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
8data złożenia 23.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
10data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
11data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-01 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
16data złożenia 09.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
17data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
20data złożenia 03.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-09 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-12-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-09 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-13 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-30 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-29 do dziś
901.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-03 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-10-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-09 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów