ADVA OPTICAL NETWORKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000152795
Numer REGON: 192878587
Numer NIP: 5882037248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2022-07-29
Sygnatura akt[RDF/411154/22/151]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP1928785872004-04-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADVA OPTICAL NETWORKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2016-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ŁUŻYCKA nr domu 8C kod pocztowy 81-537 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2016-08-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.02.2003 R. NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ -ANNA KELPIN, NOTARIUSZ JOANNA ORLIŃSKA SPÓŁKA CYWILNA 84-200 WEJHEROWO UL. KOŚCIUSZKI NR 17, REPERTORIUM „A” NR 1039/20032003-02-21 do dziś
205.02.2004 REPERTORIUM NR 483/2004, REPERTORIUM NR 478/2004, REPERTORIUM NR 486/2004, DOROTA EWERTOWSKA NOTARIUSZ UL. 10 LUTEGO 33, PARAGRAFY 7, 8, 122004-04-27 do dziś
326.05.2006 REPERTORIUM A NR 2606/2006 NOTARIUSZ DOROTA EWERTOWSKA 81-364 GDYNIA, UL. 10 LUTEGO 33 ZMIANA PAR. 3, ZMIANA PAR. 17 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, POPRZEZ DODANIE PKT 3 I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2006-06-19 do dziś
422.06.2007 R., REPERTORIUM A NR 10712/2007 JANUSZ RUDNICKI -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 17 UST. 3.2007-09-04 do dziś
5AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.03.2010 R. REPERTORIUM A NR 804/2010 PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ ELŻBIETĘ WIŚNIEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY UL. ŚWIĘTOJAŃSKIEJ NR 60 LOK.1, ZMIENIONY W ZAKRESIE PAR. 7 UMOWY.2010-04-23 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 14.01.2011 R. REPERTORIUM A NR 57/2011 W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MARCINA DĘBSKIEGO W ZASTĘPSTWIE NOTARIUSZ ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ, ZMIENIONO PAR. 3 UMOWY I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2011-02-04 do dziś
712.07.2013, REPERTORIUM A NR 4643/2013, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJA MARCHLEWICZA W GDYNI, USUNIĘCIE PARAGRAFU 9 I ZMIANA NASTĘPUJĄCYCH PO NIM JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH. ZMIANA PAR.13 (POPRZEDNIO: 12), ZMIANA PAR.17.1(POPRZEDNIO 16.1), DODANIE PARAGRAFU 17.42013-08-29 do dziś
808 MAJA 2014 R. REPERTORIUM A NR 474/2014 ALEKSANDRA REINHARDT NOTARIUSZ W GDAŃSKU, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA REINHARDT, ANNA TURZYŃSKA-KARAKIEWICZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA ZMIENIONO PAR. 16 UST. 12014-05-20 do dziś
915.06.2020R., REP. A NR 3312/2020, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIANA BRZMIENIA § 12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2020-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADVA OPTICAL NETWORKING SE2012-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ2007-07-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-07-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego95000,00 PLN2004-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZAD SKŁADA SIĘ Z 1(JEDNEGO) DO 5(PIĘCIU) CZŁONKÓW. W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZADU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2014-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEŻKO2022-03-28 do dziś
2. ImionaMARCJANNA2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYNKIEWICZ2015-09-18 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2015-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-09-18 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOPFER2015-03-18 do dziś
2. ImionaULRICH2015-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2015-02-04 do dziś
246 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2015-02-04 do dziś
347 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2015-02-04 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-02-04 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-02-04 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2015-02-04 do dziś
726 3 PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2015-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 03.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-06-13 do dziś
3data złożenia 02.06.2006 okres 20052006-06-20 do dziś
4data złożenia 06.03.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-03-09 do dziś
5data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-10-20 do dziś
6data złożenia 02.07.2009 okres 2008 R.2009-07-27 do dziś
7data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
8data złożenia 09.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
9data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
10data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
11data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
12data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
15data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-06-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-20 do dziś
42008 R.2009-07-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005R.2006-06-20 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-03-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-10-20 do dziś
42008 R.2009-07-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-20 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-22 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-05-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów