SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKUM” W TYCHACH

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000152718
Numer REGON: 001031391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-26
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-02-13
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/19584/22/331]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-26 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010313912003-02-26 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKUM” W TYCHACH2003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 8452003-02-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2003-02-26 do dziś
2. Adresulica BOHATERÓW WARSZAWY nr domu 14 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY 2003-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1MOCĄ UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA Z 04.07.1983 PRZYJĘTO NOWY STATUT 13.12.2002 R. JEDNOLITY TEKST STATUTU2003-02-26 do dziś
228.06.2003 R. -ZMIANA PAR. 3 UST. 2 PKT 3, PAR. 4 UST. 2 PKT 1 I 4, PAR. 6 UST. 1 PKT 10, PAR. 7 PKT 15, PAR. 9 UST. 2, PAR. 13 UST. 2 PKT 2, PAR. 13 UST. 2 PKT 4, PAR. 15 UST. 5, PAR. 17 UST. 1 PKT 2, PAR. 18 UST. 2, PAR. 22 UST. 2 PKT 1, PAR. 30 UST. 3, PAR. 33, PAR. 42 UST. 1, PAR. 47 UST. 2, PAR. 48 UST. 1, PAR. 51 UST. 1, PAR. 51 UST. 2, PAR. 51 UST. 3, PAR. 53 UST. 1, PAR. 55 UST. 1; ZMIANA NUMERACJI: PAR. 30 NA PAR. 29; DODANO: PAR. 3 UST. 2 PKT 2 ZE ZNACZIEM 1, PAR. 9 UST. 2 PKT 2 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 9 UST. 2 PKT 3 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 17 UST. 1 PKT 1 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 30, PAR. 30 UST. 2 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 30 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 30 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 30 ZE ZNACZKIEM 3, ROZDZIAŁ IV PODROZDZIAŁ C ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 42 UST. 4, PAR. 42 UST. 5, PAR. 42 UST. 6 I 7, PAR. 43 UST. 3, ZDANIE 2, PAR. 48 UST. 7, PAR. 53 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, ROZDZIAŁ VI PODROZDZIAŁ C, PAR. 58 ZE ZNACZKIEM 1; USUNIETO: PAR. 10 UST. 9, PAR. 29, PAR. 54 UST. 9; 21.06.2004 R. -ZMIANA: PAR. 92 UST. 1; ZMIANA NUMERACJI: PAR. 93 NA PAR. 93 UST. 1; DODANO: PAR. 3 UST. 2 PKT 13 I 14, PAR. 3 UST. 3 PKT 7 I 8, PAR. 91 ZDANIE 2, PAR. 93 UST. 22005-03-09 do dziś
3ZMIANA: RED.§ 2; § 5 UST. 4; § 6 UST. 1; § 8 UST. 1 I UST. 2; RED.§ 9; RED.§ 10; RED.§ 12; § 12 UST. 1; RED.§ 15; § 15 UST. 1; § 16; RED.§ 17; § 19 UST. 2; § 29 UST. 1, 2, 3; RED.§ 30; RED.§ 30 (1); RED.§ 30 (2); § 33; § 38 UST. 2, 4, 5; RED.§ 39; RED.§ 42, § 42 UST. 6; RED.§ 45; § 45 UST. 3; RED.§ 46; § 46 UST. 1; RED.§ 47; RED.§ 48; RED.§ 49; RED.§ 50; § 51 UST. 1, 2, 4; § 53 UST. 1, 1 (1); § 54 UST. 1, 2, 4; RED. § 58 (1); RED. § 61; § 61 UST. 1; § 68 UST. 8; § 69 UST. 3 PKT4; § 72 UST. 2; RED.§ 75; § 93 UST. 2; DODANIE § 3 UST. 2 PKT 5 (1); § 3 UST. 2 (1); § 3 UST. 3 PKT 9/; § 5 UST. 8; § 5 (1); § 6 UST2; SKREŚLENIE: § 3 UST. 5; § 19 UST. 1; § 23; § 30 (1) UST. 2 PKT 1; § 32; § 53 UST. 2, 3, 4, 5; § 54 UST. 3, 5, 6, 7, 8; ZMIANA § 55 UST. 32006-08-30 do dziś
4MOCĄ UCHWAŁY NR 2/2007 R. ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 26 LISTOPADA 2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ PARAGRAFÓW 1 DO 80 STATUTU, USUNIĘTO PARAGRAFY 81 DO 108, POPRZEZ PRZYJĘCIE STATUTU W NOWYM BRZMIENIU2008-06-26 do dziś
527.06.2011 R., -ZMIENIONO TREŚĆ § 14 UST. 2 STATUTU, POPRZEZ DODANIE PO PUNKCIE 5 PUNKTU 6.2011-09-21 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 10/2014 R. WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 30 CZERWCA 2014 ROKU ZMIENIONO: -PAR. 3 POPRZEZ UCHYLENIE UST. 3, -PAR. 20 POPRZEZ JEGO UCHYLENIE, -PAR. 21 POPRZEZ UCHYLENIE UST. 3 I 4, -PAR. 22 POPRZEZ UCHYLENIE UST. 2 PKT. 6, -PAR. 51 POPRZEZ JEGO UCHYLENIE, -PAR. 65 POPRZEZ UCHYLENIE UST. 1 PKT. 22.2014-09-19 do dziś
725.06.2018R.UCHWAŁĄ NR 10/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA:ZMIENIONO: §3 UST.4; §3 UST.7; §4; §5; §7 UST.1 PKT.3; §9 UST.7; §12; §18; §19; §21 UST.5-7; §22 UST.1; §22 UST.2; §23; §24; §25; §26; §28; §39; §40 UST.1; §44; §45 UST.2; §45 UST.3; §46 UST.2; §47 UST.2; §56 UST.2; §65 UST.1 PKT.14; §67; §71 UST.3; §71 UST.5 STATUTU; DODANO: §4(1); §23(1); §37 UST.5; §37 UST.6; §45 UST.6; §46 UST.5-8 STATUTU; SKREŚLONO: §8 UST.3; NAZWĘ ŚRÓDTYTUŁU - „WPISOWE I UDZIAŁY” III ROZDZIAŁU; §9 UST.1-6; §10 UST.2 PKT.5; §10 UST.2 PKT.7; §§13-15; §16 UST.2; §27 UST.5; §47 UST.3; §65 UST.1 PKT.11 STATUTU;2018-10-25 do dziś
8UCHWAŁĄ NR 12/2019 R. Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM” W TYCHACH: - ZMIENIONO TREŚĆ § 58 UST.1, § 62 PKT 14, § 65 UST.1 PKT 15 STATUTU SPÓŁDZIELNI, - DODANO § 58 UST.1 (1) STATUTU SPÓŁDZIELNI2019-08-07 do dziś
927.06.2022 R.- WYKREŚLONO DZIAŁ „ZAMIANA MIESZKAŃ” POPRZEZ WYKREŚLENIE NAZWY DZIAŁU ORAZ §29, §30, §31, §32 STATUTU SPÓŁDZIELNI2023-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ MOŻE SKŁADAĆ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWAJ USTANOWIENI PRZEZ NIEGO PEŁNOMOCNICY.2006-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKMIECIK2018-05-29 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2018-05-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-05-29 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKUM” Z SIEDZIBĄ W TYCHACH2018-05-29 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-05-29 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-26 do dziś
31. NazwiskoPAWLAS2003-02-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2003-02-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2003-06-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMELKA2020-10-09 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ELŻBIETA2020-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANGER2017-09-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2017-09-11 do dziś
2. ImionaRENATA2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaOBŁĄK2017-09-11 do dziś
2. ImionaJAN MICHAŁ2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIK2017-09-11 do dziś
2. ImionaALINA AGNIESZKA2017-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-25 do dziś
268 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-10-25 do dziś
381 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-10-25 do dziś
481 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2018-10-25 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-10-25 do dziś
666 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-10-25 do dziś
793 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-10-25 do dziś
841 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-25 do dziś
943 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-07-27 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres ROK 20052006-08-30 do dziś
4data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
5data złożenia 27.06.2008 okres 01 STYCZNIA 2007 ROKU-31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-17 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
7data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
8data złożenia 19.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
9data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
10data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
11data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
13data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
14data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
15data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
16data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
17data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
18data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
19data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301 STYCZNIA 2007 ROKU-31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-08-30 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-03 do dziś
301 STYCZNIA 2007 ROKU-31 GRUDNIA 2007 R.2008-07-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-23 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-19 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów