PGW POLSKA GRUPA WYBURZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000152581
Numer REGON: 015306530
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/346139/21/893]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0153065302004-02-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPGW POLSKA GRUPA WYBURZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2015-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-11-19 do dziś
2. Adresulica WOLSKA nr domu 84/86 kod pocztowy 01-141 poczta WARSZAWA 2004-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ MARKA MAJCHRZAKA NOTARIUSZA W WARSZAWIE DNIA 20.12.2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WARSZAWIE PRZY UL. POLNEJ 22 M.13; REP. A-6136/20022003-02-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2003 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ANNA WOLSKA, REPERTORIUM A NR 6927/2003. ZMIANA PARAGRAFÓW: PAR. 3, PAR. 7 W PKT 1 DODAJE SIĘ PODPUNKTY 24, 25, 26 I 27, PAR. 102004-02-06 do dziś
3DATA AKTU: 14.06.2007 NUMER REPERTORIUM: A NR 2850/2007 NOTARIUSZ: ANNA WOLSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. WOLSKIEJ 84/86 LOK.107 NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 8.1; § 10.2007-09-19 do dziś
405.11.2008 R. REPERTORIUM A NR 10766/2008 NOTARIUSZ -JALANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK.35 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ: -NOWE BRZMIENIE § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI NOWE BRZMIENIE § 9 UMOWY SPÓŁKI -DO § 15 UMOWY SPÓŁKI DODAJE SIĘ UST. 5 I 6 -NOWE BRZMIENIE § 18 UMOWY SPÓŁKI2008-11-17 do dziś
504 MARCA 2009 R., REPERTORIUM A NR 1824/2009, JOLANTA GARDOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2009-04-06 do dziś
623.09.2009 R., REPERTORIUM A NR 9663/2009 JOANNA GARDOCKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE -ZMIANA PARAGRAFU 10 UMOWY SPÓŁKI -ZMIANA PARAGRAFU 15 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2009-09-29 do dziś
721.04.2015R., REP. A NR 852/2015, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA WOLSKA-NOTARIUSZ UL. WOLSKA 84/86 LOK. 107 WARSZAWA ZMIANA § 7.1 ORAZ §15.3 UMOWY SPÓŁKI.2015-05-14 do dziś
821 MAJA 2015 R. REPERTORIUM A NR 1032/2015 KANCELARIA NOTARIALNA ANNA WOLSKA - NOTARIUSZ UL. WOLSKA 84/86 LOK. 107 WARSZAWA ZMIANA §15.3 UMOWY SPÓŁKI2015-06-24 do dziś
921.10.2015R., REP. A NR 2053/2015, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA WOLSKA - NOTARIUSZ UL. WOLSKA 84/86 LOK. 107, WARSZAWA, ZMIANA §2 UMOWY SPÓŁKI.2015-11-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINIEWICZ2014-10-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99500,00 ZŁ2018-06-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?ilość 50 (PIĘĆDZIESIĄT) PO 500 PLN (PIĘĆSET) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 PLN (DAWDZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY PLN)2003-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINIEWICZ GŁOWACKA2009-04-06 do dziś
2. ImionaIWONA KAZIMIERA2009-04-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-04-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2007-09-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2007-09-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZED DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-06-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINIEWICZ2014-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES SPÓŁKI2014-10-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLINIEWICZ GŁOWACKA2004-02-06 do dziś
2. ImionaIWONA KAZIMIERA2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2008-11-17 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2008-11-17 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2008-11-17 do dziś
481 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-11-17 do dziś
581 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2008-11-17 do dziś
681 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2008-11-17 do dziś
781 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-11-17 do dziś
843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2008-11-17 do dziś
933 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-04-06 do dziś
1043 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2015-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 13.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-04-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 28.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-05-23 do dziś
3data złożenia 17.03.2006 okres 2005 ROK2006-03-28 do dziś
4data złożenia 02.04.2007 okres 2006 ROK2007-09-19 do dziś
5data złożenia 09.04.2008 okres 2007 ROK2008-04-14 do dziś
6data złożenia 30.03.2009 okres 2008 ROK2009-04-09 do dziś
7data złożenia 19.07.2010 okres 2009 ROK2010-09-01 do dziś
8data złożenia 18.04.2011 okres 2010 ROK2011-04-19 do dziś
9data złożenia 03.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
10data złożenia 27.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
11data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
12data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
13data złożenia 18.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
14data złożenia 24.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
15data złożenia 19.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-19 do dziś
16data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
17data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
18data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-03-28 do dziś
22006 ROK2007-09-19 do dziś
32007 ROK2008-04-14 do dziś
42008 ROK2009-04-09 do dziś
52009 ROK2010-09-01 do dziś
62010 ROK2011-04-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 ROK2006-03-28 do dziś
22006 ROK2007-09-19 do dziś
32007 ROK2008-04-14 do dziś
42008 ROK2009-04-09 do dziś
52009 ROK2010-09-01 do dziś
62010 ROK2011-04-19 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-04-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-19 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-09 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów