SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000152544
Numer REGON: 000486540
Numer NIP: 7130207068
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2024-02-07
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/3637/24/603]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-20 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004865402003-02-20 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO2003-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE nr w rejestrze S -5742003-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat ŁĘCZYŃSKI gmina ŁĘCZNA miejscowość ŁĘCZNA2003-02-20 do dziś
2. Adresulica KAPITANA ŻABICKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 21-010 poczta ŁĘCZNA 2003-02-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMBATORY@O2.PL2015-07-31 do dziś
4. Adres strony internetowejSMBATORY@O2.PL2017-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130 CZERWIEC 1995 R. 06 LIPCA 2002 R., ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY ZA WYJĄTKIEM § 53, § 55, § 57 I § 116 UST. 1 STATUTU2003-02-20 do dziś
217.06.2003 R. -ZMIANA PARAGRAFÓW: 6, 11, 23, 24, 25, 34 -ZMIANA TYTUŁU IV -ZMIANA PARAGRAFÓW: 53, 56, 58, 59, 61, 69, 77, 90, 117, 1182003-09-11 do dziś
318.11.2008 R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU. 23.01.2009 R. ZMIANA § 12 UST. 6 I § 40 UST. 4 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU.2009-02-18 do dziś
425 WRZEŚNIA 2010 R. -PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.2010-12-09 do dziś
502 LUTY 2013 R. ZMIENIONO: W § 12 DODANO PKT 7; § 28; § 87; § 104; § 1102013-03-21 do dziś
620.06.2015 R. - ZMIANA § 2, § 14 PKT 9, § 40 UST.2, § 45 UST.2, § 54 UST.7, § 61 UST.2 PKT B, § 69, § 70 UST.3, § 93, § 94 UST.1 WERS 3, § 94 UST.2 PKT 6, § 95 WERS 2, § 98 WERS 3, § 101 UST.1 WERS 7, § 109 UST.1 PKT 3, § 109 UST.4, § 110 UST.1 WERS 3,5,6, § 110 UST.4, § 111 UST.1, § 113 WERS 6, § 115 UST.2 WERS 4, § 117 UST.5 WERS 3,4, § 123 W ZDANIU ZMIENIONO PARAGRAF, § 125 UST.2, § 125 UST.7, § 139, SKREŚLONO: § 18 UST.1 PKT 10, § 85 UST.4, UST.5, § 87, § 94 UST.2 PKT 6.2015-07-31 do dziś
723 CZERWCA 2018 ROK ZMIENIONO: §2, § 7 UST. 3, §8, §9, §10, §11 UST. 1, § 13 UST. 1 PKT. 6,12, §14, §15, §16, §17, §18, §19, §20 UST. 2-DRUGIE ZDANIE, §21 UST. 1 TRZECIE ZDANIE, §25 UST. 2 I 4, §27 UST. 1, §29 UST. 1,2,4,5,6, §30 UST. 2, §35, §43 UST. 1 DODANO ZDANIE DRUGIE, §55 UST.1,5 ,§ 56 UST.1, §56 UST. 2 PIERWSZE ZDANIE, §57 UST. 1,2, §58, §59 UST. 2,3,4,5,6,7, §60 UST. 1, §61 UST.1, §62, §64 UST.6, §73 UST. 1, DODANO UST.2,3,4 , § 74, §75 UST.1,2, §76, §78 UST. 1, §79 UST. 2, §90 UST. 1 WERS TRZECI , §91 WERS DRUGI, §92, §94 WERS PIERWSZY, §95 WERS DRUGI, §96 UST. 1, DODAJE SIĘ UST. 2, §105 UST. 1,3,4, § 107 UST. 1 PPKT.2, §107 UST. 2, §109, §111 UST.2 PPKT 2, §111 UST. 2 WERS CZWARTY, §113, §114 UST. 3, § 121 UST. 4, § 122 UST. 2 WERS PIĄTY, UST. 7 WERS TRZECI, §137 SREŚLONO: § 40 UST. 1 PKT. 27,37, §105 UST. 3, § 135, § 87, §19, §20, §212018-07-27 do dziś
824 CZERWCA 2023 R., ZMIENIONO § 2, W § 36 DODANO UST. 2, W § 53 DODANO UST. 6, 7, 8, 9, 10,ZMIENIONO § 106 UST. 1, 4, § 109, § 113 UST. 3, 6, § 1342023-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2003-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBANACH2024-02-07 do dziś
2. ImionaMARZENA ANNA2024-02-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-02-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2024-02-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-02-07 do dziś
25. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-20 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-20 do dziś
41. NazwiskoMICHALAK2004-08-09 do dziś
2. ImionaWINCENTY2004-08-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-09 do dziś
51. NazwiskoBOŃCZEWSKI2004-10-18 do dziś
2. ImionaJANUSZ2004-10-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-10-18 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-18 do dziś
61. NazwiskoWÓJCIK2023-10-06 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2023-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-06 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-11-14 do dziś
81. NazwiskoFIJAŁKOWSKI2023-10-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GRZEGORZ2023-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-06 do dziś
91. NazwiskoBARTKOWIAK2003-02-20 do dziś
2. ImionaMARIUSZ IGNACY2003-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASTUSZAK2023-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZA2023-09-07 do dziś
2. ImionaMARIA2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRAŻMOWSKI2023-09-07 do dziś
2. ImionaLESZEK2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJAN2023-09-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMISZCZAK2023-09-07 do dziś
2. ImionaGABRIELA2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYGULSKA2023-09-07 do dziś
2. ImionaANNA2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDOMSKA2023-09-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARTA2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALAK2023-09-07 do dziś
2. ImionaWINCENTY2023-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYCHTA ZAGWODZKA2020-03-31 do dziś
2. ImionaDANUTA AGNIESZKA2020-03-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-07-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-31 do dziś
268 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-31 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-31 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-07-31 do dziś
593 29 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2015-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-07-22 do dziś
4data złożenia 30.03.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-04-13 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 DO 31.12.20082009-07-21 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
10data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
12data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 25.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
21data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-04-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
401.01.2008 DO 31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
601.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-07-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2003-09-11 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-07-22 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2007-04-13 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-07-23 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-07-07 do dziś
701.01.2008 DO 31.12.20082009-07-21 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-09 do dziś
901.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2011-07-19 do dziś
1001.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-15 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-25 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów