„LILLY POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000152447
Numer REGON: 472310048
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2011-08-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/7791/11/498]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 472310048 NIP 73117555952011-08-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LILLY POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 75882003-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2010-12-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica PIOTRA SKARGI nr domu 12 kod pocztowy 93-036 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2010-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„EMPIRE INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2003-02-21 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-02-21 do dziś
3. Adresulica KRAKOWSKA nr domu 37-45 kod pocztowy 50-424 poczta WROCŁAW 2003-02-21 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120 STYCZNIA 2000 R. PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM KUPISEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PABIANICACH, REPERTORIUM A NR 215/2000. ZMIANA UMOWY W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 2002 R. PRZED NOTARIUSZEM DARIUSZEM KUPISEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PABIANICACH, REPERTORIUM A NR 4656/2002. ZMIANY DOTYCZYŁY NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: 3, 7, 20, 24.2003-02-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 2446/2006 Z DNIA 10.05.2006 R., NOTARIUSZ DARIUSZ KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, ZMIANA § 2 I § 3 UMOWY.2006-10-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA Z DNIA 23 MAJA 2007, REPERTORIUM A NR 3767 KANCELARIA NOTARIALNA LESZKA ZABIELSKIEGO Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. TAMKA 37/1, NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI. PARAGRAFY: 8, 9, 10 UMOWY SPÓŁKI ULEGŁY ZMIANIE.2007-07-24 do dziś
430.06.2010 R., REP. A NR 4532/2010 KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA CZARNECKIEGO W ŁODZI PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 122 ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2010-12-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAMPANA2003-02-21 do dziś
2. ImionaGIANCARLO2003-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500,00 ZŁOTYCH2003-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMYTKA2003-02-21 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500,00 ZŁOTYCH2003-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEMIRA2003-02-21 do dziś
2. ImionaRYSZARD ADAM2003-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.500,00 ZŁOTYCH2003-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLILLY ITALIA SPA2009-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały332 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 713.800, - ZŁOTYCH2009-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego778300,00 ZŁ2007-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1563300,00 ZŁ2007-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2003-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIRLIG2009-09-11 do dziś
2. ImionaGABRIEL2009-09-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoPOP2009-09-11 do dziś
2. ImionaVLAD ADRIAN2009-09-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2009-09-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2010-12-21 do dziś
247 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-12-21 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2010-12-21 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-12-21 do dziś
546 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-12-21 do dziś
646 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2010-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 14.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-11 do dziś
3data złożenia 10.11.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
5data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
7data złożenia 10.05.2011 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-12-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 R.2005-08-11 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-23 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-24 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-27 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2011-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów