„BOIRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000152333
Numer REGON: 014873510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-04-26
Sygnatura akt[RDF/377980/22/896]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 014873510 NIP 95120633792013-07-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOIRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 558902003-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-06-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POLECZKI nr domu 21 kod pocztowy 02-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.01.1999 R., NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-27/99, 31.01.2003 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-1119/2003, ZMIENIONO §§: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 28, 31, 32.2003-02-21 do dziś
25.07.2005 R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWKSIEJ 12/14 LOKAL B-2 REP. A NR 7743/2005 ZMIENIONO §32005-07-26 do dziś
35.06.2006 R. A NR 6523/2006 PRZED NOTARIUSZEM DOROTĄ KAŁOWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 12/14 LOK B-2 -ZMIENIONO: PAR. 6 LIT.A; PAR. 6 LIT.E; PAR. 8 UST. 1, DODANO: W PAR. 15 UST. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2006-06-27 do dziś
425.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 5112/2010, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, ZASTĘPOWANA PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ANETĘ ORCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO PAR. 6 UST. 12010-08-18 do dziś
514.06.2013R., REP. A NR 5482/2013, ASESOR NOTARIALNY KAROLINA KUŹNIAR, ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY KAŁOWSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO.2013-06-26 do dziś
616.09.2014 R., REP. A NR 7210/2014, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, ZASTĘPCA NOTARIALNY ROBERTA TELESIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANO UST. 5 W § 182014-10-23 do dziś
726.10.2015 R., REP. A NR 6596/2015, NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 6 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2015-11-10 do dziś
817.06.2019 R., REP. A NR 6479/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA FARION, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 8 UST. 1, § 13 UST. 22019-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOIRON SOCIETE ANONYME2003-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20198 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.099.000,00 (DZIESIĘĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSĘCY) ZŁOTYCH2006-07-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2003-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego10099000,00 ZŁ2006-07-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1772000,00 PLN2003-02-21 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2015-12-30 do dziś
2. ImionaPAWEŁ KAZIMIERZ2015-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOMONT2004-03-31 do dziś
2. ImionaDANIEL ANDRE2004-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2007-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2015-06-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-11-10 do dziś
232 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2015-11-10 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-10 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2015-11-10 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2015-11-10 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-11-10 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2015-11-10 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-11-10 do dziś
985 EDUKACJA2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-01 do dziś
3data złożenia 05.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.20062007-07-13 do dziś
5data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
6data złożenia 20.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
7data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
8data złożenia 09.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
10data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
11data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
12data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
13data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
14data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
15data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
16data złożenia 04.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-04 do dziś
17data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
18data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
201.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
601.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-29 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-18 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-07 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2006-07-18 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI DOLISOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, WPISANEJ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000134302, PRZEZ SPÓŁKĘ „BOIRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM 0000152333. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU Z DNIA 26.06.2006 R. PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DOLISOS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE-AKT NOT. Z DN. 26.06.2006 REP. A NR 4372/2006, KN W WARSZAWIE, NOT. ANDRZEJ KOREWICKI UCHWAŁA O POŁĄCZENIU Z DNIA 26.06.2006 R. PODJĘTA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW „BOIRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE-AKT NOT. Z DN. 26.06.2006 REP. 4367/2006, KN W WARSZAWIE, NOT.ANDRZEJ KOREWICKI2006-07-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów