SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000152166
Numer REGON: 570321205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/4144/22/281]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP5703212052003-02-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JUTRZENKA”2003-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY-SĄD GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA W PILE nr w rejestrze 4802003-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat WAŁECKI gmina WAŁCZ miejscowość CHWIRAM2003-02-18 do dziś
2. Adreskod pocztowy 78-600 poczta WAŁCZ 2003-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.08.1996 R. 29.09.2002 R. -NOWE BRZMIENIE STATUTU2003-02-18 do dziś
2DN. 29.03.2017 R., WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI UCHWALIŁO NOWE BRZMIENIE STATUTU2017-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄD)2003-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSITARCZYK2021-09-03 do dziś
2. ImionaIWONA2021-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-03 do dziś
21. NazwiskoWIERCIOCH2007-01-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2007-01-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-01-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-01-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-01-17 do dziś
31. NazwiskoMAŁECKA2003-02-18 do dziś
2. ImionaJOLANTA2003-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-02-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRZAZGA2015-04-13 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2015-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLEIST2015-04-13 do dziś
2. ImionaANGELIKA2015-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIOMEK2015-04-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2015-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-18 do dziś
240 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2003-02-18 do dziś
340 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)2003-02-18 do dziś
474 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2003-02-18 do dziś
574 70 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2003-02-18 do dziś
692 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2003-02-18 do dziś
792 62 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2003-02-18 do dziś
870 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-18 do dziś
970 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-02-18 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 23.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2003-02-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 15.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-05-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
5data złożenia 24.04.2006 okres 2005 R.2006-04-28 do dziś
6data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
7data złożenia 27.03.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
8data złożenia 19.03.2009 okres 2008 ROK2009-03-23 do dziś
9data złożenia okres ROK 20092010-04-13 do dziś
10data złożenia 22.03.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-03-24 do dziś
11data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 R. -12.31.2011 R.2012-03-30 do dziś
12data złożenia 19.03.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-03-25 do dziś
13data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
14data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
15data złożenia 14.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-15 do dziś
16data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
21data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
22data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
23data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
24data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-28 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
42008 ROK2009-03-23 do dziś
5ROK 20092010-04-13 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-03-24 do dziś
701.01.2011 R. -12.31.2011 R.2012-03-30 do dziś
82012 R.2013-03-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK2003-02-18 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-05-06 do dziś
42005 R.2006-04-28 do dziś
501.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-04-16 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-04-02 do dziś
72008 ROK2009-03-23 do dziś
8ROK 20092010-04-13 do dziś
901.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-03-24 do dziś
1001.01.2011 R. -12.31.2011 R.2012-03-30 do dziś
112012 R.2013-03-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-15 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów