A.BLIKLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000152100
Numer REGON: 010255985
Numer NIP: 5260312147
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu66Data dokonania wpisu2023-09-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/48838/23/586]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0102559852003-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.BLIKLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY nr w rejestrze 269742003-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 33 kod pocztowy 00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKSIEGOWOSC.URZEDY@BLIKLE.PL2018-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 KWIETNIA 1991 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JANUSZEM RUDNICKIM W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 87 M.69, REP. A NR 1218/91, ZMIANA PAR. 4, 6, 8, 13, 19, 21 ORAZ DODANIE PAR. 19A I 19B -AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20 GRUDNIA 2002 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZEM PIOTREM SOROKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 51, REP. A NR 14218/02.2003-03-12 do dziś
223.06.2006 R. REPERTORIUM A NR 2599/2006 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ TERESA STAROSTA W UMOWIE SPÓŁKI PO § 16 DODANO § 16A2006-08-10 do dziś
330.06.2010 R., REPERTORIUM A NR 9504/2010, KATARZYNA BORAWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK.89/91, § 4 ZMIENIONY.2010-07-15 do dziś
421.12.2012 R., REP. A NR 12774/2012, TERESA DĘBSKA - GRELUS - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZGODA 3 LOK. 3, 00-018 WARSZAWA ZMIENIONO: § 6 UST. 1 -3; § 9, § 10, § 11, § 11A, § 13, § 14, § 15, § 16 UST. 1, § 17, § 18, § 19 B; SKREŚLONO: UST. 2 W § 19, A UST. 3 I 4 OTRZYMAŁY NUMERACJĘ ODPOWIEDNIO 2 I 3. DODANO: § 19 C2013-01-23 do dziś
507.04.2014 R., REP. A NR 1435/2014, NOTARIUSZ JANUSZ MARMAJ, KANCELARIA NOTARIALNA JANUSZ MARMAJ, UL. CHMIELNA 9, 00-021 WARSZAWA. ZMIENIONO: - § 6 UST. 1 - § 14 UST. 1 - § 19 C2014-04-25 do dziś
6UMOWA ZMIENIONA W WYKONANIU ZOBOWIĄZANIA SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY, XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH ZAWARTEGO W POSTANOWIENIU SĄDU O ZATWIERDZENIU UKŁADU PRZYJĘTEGO W PRZYŚPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM DŁUŻNIKA A. BLIKLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 6 KWIETNIA 2023, KTÓRE STAŁO SIĘ PRAWOMOCNE Z DNIEM 10 CZERWCA 2023 (SYGNATURA AKT XVIII GRP 24/20) TEKST JEDNOLITY PRZYJĘTY UCHWAŁĄ ZARZĄDU SPÓŁKI Z DNIA 5 LIPCA 2023. ZMIANA: § 6 UST. 12023-08-02 do dziś
730.08.2023 R., REPERTORIUM A NR 6419/2023, EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KONOPNICKIEJ 5 LOK. 10, 00-491 WARSZAWA 1. ZMIENIONO §6 UST. 2, §10 UST. 9, §12, §13, §14 UST. 5, §15, §16 2. USUNIĘTO §18, §19, §19A I W KONSEKWENCJI NADANO DOTYCHCZASOWYM §19B I §19C ODPOWIEDNIO NOWE NUMERY §18 I §192023-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-03-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLIKLE2003-03-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.164.410,00 ZŁ2013-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-03-12 do dziś
2
4. Numer KRS0000422342 2013-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3394 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.798.820,00 ZŁ2023-08-02 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-08-02 do dziś
4. Numer KRS0000642768 2023-08-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8812 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.670.360,00 ZŁ2023-08-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-08-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego8230370,00 ZŁ2023-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11678600,00 PLN2003-03-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2003-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTANKIEWICZ2019-04-01 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ROBERT2019-04-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-01 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZCZONOWICZ2003-03-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR KONRAD2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMAKULSKA2003-03-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2003-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-03-12 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-12 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-12 do dziś
64. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-03-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLIKLE2009-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2010-07-15 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2010-07-15 do dziś
346 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-07-15 do dziś
447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-15 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-15 do dziś
647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-07-15 do dziś
747 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2010-07-15 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2010-07-15 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-15 do dziś
1010 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 - 31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-31 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-16 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-29 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
5data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
7data złożenia 28.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
9data złożenia 31.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
10data złożenia 01.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
11data złożenia 11.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-27 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
13data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
14data złożenia 08.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
16data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-10-16 do dziś
17data złożenia 16.10.2022 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-10-16 do dziś
18data złożenia 28.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-28 do dziś
19data złożenia 29.12.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-29 do dziś
20data złożenia 14.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-14 do dziś
21data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-10-24 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-10-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-01-16 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-01-16 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-07-04 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-21 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-28 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-23 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172022-10-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182022-10-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
1
1. Informacja o otwarciu postępowania układowegoorgan SĄD REJ. DLA M. ST. W-WY W WARSZ. XVIII WYDZ. GOSP. DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH; OTWARCIE PRZYŚPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO NADZORCA SĄDOWY GAWEŁ JAROSIŃSKI PESEL:78101301010 nr XVIII GR 70/20 data 03.11.20202020-12-10 do dziś
3. Informacja o uchyleniu układuorgan nr data2020-12-10 do dziś
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów