„TANDEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000151875
Numer REGON: 276138782
Numer NIP: 6252030759
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-17
Ostatni wpis Nr wpisu51Data dokonania wpisu2024-04-23
Sygnatura akt[RDF/597407/24/531]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2761387822003-02-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„TANDEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO REJESTROWY nr w rejestrze 156522003-02-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2003-02-17 do dziś
2. Adresulica CZELADZKA nr domu 67 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2003-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 25 MAJA 1998 ROKU PRZED NOTARIUSZEM HALINĄ PIWKO W KANCELARII NOTARIALNEJ W JAWORZNIE UL. GLINIANA 12, REPERTORIUM A NR 2336/1998, ZMIENIONEJ UMOWĄ Z DNIA 29 LISTOPADA 2002 ROKU PRZED NOTARIUSZEM DAGMARĄ SKOWROŃSKĄ W KANCELARII NOTARAILNEJ W JAWORZNIE UL. SĄDOWA 5, REPERTORIUM A NR 4602/2002. ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 8 PKT 1 I 3, PAR. 9 PKT 2 I 3, PAR. 10 PKT 3, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 16, PAR. 18 PKT 3 I 4, 20, PAR. 22 PKT 2, PAR. 22A, PAR. 232003-02-17 do dziś
2DNIA 10.11.2004 R. AKT NOTARIALNY ZAWARTY PRZED NOTARIUSZEM DAGMARĄ SKOWROŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W JAWORZNIE UL. SĄDOWA 5 NR REP. A 4815/2004 ZMIANA DOTYCZY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ DODANIE DO PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI PUNKTU 782004-12-29 do dziś
320.10.2010 R., REPERTORIUM A NR 5668/2010, NOTARIUSZ KRYSTYNA KLISZEWSKA-BIAŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU UL. GEN.SIKORSKIEGO NR 6, -ZMIANA § 8 PKT 1, 3 UMOWY SPÓŁKI2010-11-18 do dziś
410.12.2010 R., REP. „A” NR 6976/2010, NOTARIUSZ KRYSTYNA KLISZEWSKA-BIAŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU UL. SIKORSKIEGO 6, -ZMIENIONO § 72011-01-24 do dziś
527.06.2013 R. REP. A NR 2845/2013 NOTARIUSZ KRYSTYNA KLISZEWSKA-BIAŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZAWIERCIU UL. GEN. SIKORSKIEGO 6, ZMIANA PAR. 10 PKT 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-10-14 do dziś
620.01.2014 R., REP. A NR 157/2014, NOTARIUSZ KRZYSZTOF GIELNIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSZKOWIE PRZY ULICY KWIATKOWSKIEGO 7/2, - ZMIANA: § 12 PKT. 4, § 16 UMOWY SPÓŁKI.2014-06-02 do dziś
725.06.2014 R.REPERTORIUM A NR 2379/2014 NOTARIUSZ KRZYSZTOF GIELNIEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF GIELNIEWSKI 42-300 MYSZKÓW UL. KWIATKOWSKIEGO 7/2, ZMIANA § 8 PKT. 1, § 8 PKT. 3 UMOWY SPÓŁKI2014-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2015-12-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BOGDAN2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1368 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 684.000,00 ZŁ2020-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2015-12-14 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1254 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 627.000,00 ZŁ2020-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego1425000,00 ZŁ2014-12-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI Z TEGO TYTUŁU ZOBOWIĄZANIA NIE PRZKRACZAJĄCEGO KWOTY 1.000.000,00 EURO (JEDEN MILION EURO), UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2003-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZKA2015-12-14 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2015-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2015-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNOWSKI2003-02-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGUSŁAW2003-02-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-02-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2008-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-24 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-24 do dziś
345 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-24 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-24 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-01-24 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-01-24 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-01-24 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-01-24 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-01-24 do dziś
1045 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-04-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 12.03.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.03.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-04 do dziś
4data złożenia 20.03.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
5data złożenia 14.03.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
6data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
7data złożenia 18.03.2009 okres 01.01.20088 R. -31.12.2008 R.2009-03-25 do dziś
8data złożenia 31.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-04-09 do dziś
9data złożenia 24.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
10data złożenia 29.03.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
11data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
12data złożenia 21.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
13data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
14data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
15data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
16data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
17data złożenia 26.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
18data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
19data złożenia 21.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
20data złożenia 23.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-23 do dziś
21data złożenia 25.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
22data złożenia 23.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
401.01.20088 R. -31.12.2008 R.2009-03-25 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-04-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-04 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
601.01.20088 R. -31.12.2008 R.2009-03-25 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-09 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-04-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-23 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-04-27 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-04-04 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-03-27 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-03-20 do dziś
501.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-07-01 do dziś
601.01.20088 R. -31.12.2008 R.2009-03-25 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-04-09 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-04-05 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-04-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-05 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-17 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-27 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-23 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-25 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów