INSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000151854
Numer REGON: 050506858
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406594/22/205]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0505068582003-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W BIAŁYMSTOKU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 262003-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2005-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica ELEWATORSKA nr domu 17 nr lokalu 1 kod pocztowy 15-620 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2012-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) 31.01.1992 R. W KN JERZEGO KOMAKOWSKIEGO W EŁKU, REP. A 464/92 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 03.12.2002 R. W KN STEFANA WASILUKA W HAJNÓWCE, REP. A 6055/2002 ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 4, PAR. 5. 3) 23.12.2002 R. W KN STEFANA WASILUKA W HAJNÓWCE, REP. A 6509/2002 ZMIENIONO: PAR. 5 UZUPEŁNIENIE PROTOKOŁU NOTARIALNEGO AKT NOTARIALNY Z 12.02.2003 R. NOTARIUSZ STEFANA WASILUKA, REP. A 678/2003 4) 10.01.2003 R. W KN STEFANA WASILUKA W HAJNÓWCE, REP. A 86/2003 ZMIENIONO: PAR. 1, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12; DODANO PAR. 4 PKT 10, PAR. 8 A. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2003-02-18 do dziś
21) 17.09.2004 R. W KN STEFANA WASILUKA W HAJNÓWCE, REP. A 6363/2004 ZMIENIONO § 2, § 5 UST. 1 2) 09.02.2005 R. W KN ANIELI BOĆKOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 343/2005 ZMIENIONO § 22005-03-07 do dziś
325.05.2005 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1790/2005 ZMIENIONO § 8A2005-07-21 do dziś
411.01.2006 R. W KN JANUSZA DĄBROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A 199/2006 UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI2006-02-10 do dziś
531.03.2006 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A 1284/2006 ZMIENIONO § 112006-05-15 do dziś
610.09.2008 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7229/2008 ZMIENIONO § 5 UST. 1, UST. 22009-02-13 do dziś
726.07.2010 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6401/2010 ZMIENIONO § 4, § 5.2, § 6.1, § 132010-09-27 do dziś
830.12.2014 R. W KN DARIUSZA ZDANOWICZA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7794/2014 ZMIENIONO § 5 PKT 2, § 20, DODANO § 21 DLA TREŚCI DOTYCHCZASOWEGO § 20, PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI2015-03-10 do dziś
910.10.2019 R. W KN KAROLINY KITLAS W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 7648/2019 ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 6 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2019-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2005-03-07 do dziś
2. ImionaANNA2005-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.500 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2015-03-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-03-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻALSKA NOWAK2022-01-11 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały74 (SIEDMDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.000 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM) TYSIĘCY ZŁOTYCH2022-07-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego72000,00 ZŁ2009-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1350000,00 PLN2003-02-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2006-05-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2018-11-07 do dziś
2. ImionaANNA2018-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2010-09-27 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2010-09-27 do dziś
371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2010-09-27 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2010-09-27 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2010-09-27 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-27 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-27 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2010-09-27 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2022-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 11.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 13.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-21 do dziś
4data złożenia 26.04.2006 okres 2005 ROK2006-05-15 do dziś
5data złożenia 10.08.2007 okres 2006 ROK2007-08-24 do dziś
6data złożenia 11.09.2008 okres 2007 ROK2008-09-23 do dziś
7data złożenia 31.07.2009 okres 2008 ROK2009-08-11 do dziś
8data złożenia 16.09.2010 okres 2009 ROK2010-09-27 do dziś
9data złożenia 26.07.2011 okres 2010 ROK2011-08-08 do dziś
10data złożenia 23.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-29 do dziś
11data złożenia 09.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-19 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
15data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
16data złożenia 16.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
17data złożenia 30.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
18data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
20data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-05-15 do dziś
22006 ROK2007-08-24 do dziś
32007 ROK2008-09-23 do dziś
42008 ROK2009-08-11 do dziś
52009 ROK2010-09-27 do dziś
62010 ROK2011-08-08 do dziś
72011 ROK2012-08-29 do dziś
82012 ROK2013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-15 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-21 do dziś
42005 ROK2006-05-15 do dziś
52006 ROK2007-08-24 do dziś
62007 ROK2008-09-23 do dziś
72008 ROK2009-08-11 do dziś
82009 ROK2010-09-27 do dziś
92010 ROK2011-08-08 do dziś
102011 ROK2012-08-29 do dziś
112012 ROK2013-08-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-01 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-14 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-16 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów