„LAG POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000151641
Numer REGON: 276702981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[RDF/254375/20/711]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-02-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP2767029812003-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LAG POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-07-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 169762003-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość JASIN2015-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość JASIN ulica UL. RABOWICKA nr domu 9A kod pocztowy 62-020 poczta JASIN kraj POLSKA 2015-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.08.1999 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM IRMINĄ KATARZYNĄ TALACHA W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁOMIANKACH, REP. A NR 4831/99, AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.2002 R., W OBECNOŚCI ASESORA NOTARIALNEGO ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 2, REP. A NR 12350/2002 ZMIENIONO: ART. 3, ART. 4, ART. 7 PKT 1 I 2, ART. 9 PKT 1 I 4, ART. 10, ART. 11, ART. 12, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19 DODANO: ART. 9 PKT 1A I 1B, ART. 12 PKT 2 I 3, ART. 18 PKT 2 I 3, ART. 18A, ART. 19A.2003-02-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.02.2015 R., REP. A NR 644/2015 (SPORZĄDZONY PRZEZ SZYMONA KRZYSZCZUKA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA NR 60 LOK. 24) UCHYLAJĄCY W CAŁOŚCI OBOWIĄZUJĄCY DOTYCHCZAS TEKST UMOWY SPÓŁKI I PRZYJMUJĄCY NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI (§ 1-26), ZMIENIONY NASTĘPNIE AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 03.04.2015 R., REP. A NR 963/2015 (SPORZĄDZONY PRZEZ RAFAŁA SKUPA, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, UL. GÓRCZEWSKIEJ NR 47 LOK. 13) W ZAKRESIE § 6 UST. 4. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-04-30 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 SIERPNIA 2015 R., REP. A NR 9795/2015, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 29A/3. ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2015-11-27 do dziś
407.12.2015 R., REP. A NR 3920/2015, RAFAŁ SKUP NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY GÓRCZEWSKIEJ NR 47 LOK. 13 W WARSZAWIE. ZMIANA § 15 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2016-03-09 do dziś
531.05.2016 R., REP. A NR 5650/2016, ASESOR NOTARIALNY MARTA SZAFRAŃSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. LIBELTA 29A/3 ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI2016-07-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-02-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURG CARROSSERIE B.V.2003-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 401 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.100,00 ZŁ2003-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ INTRAPROGRES B.V.2003-02-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 11.700,00 ZŁ2003-02-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51800,00 PLN2003-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport147800,00 PLN2003-02-19 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEGERS2020-01-08 do dziś
2. ImionaJAN JOZEF2020-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZHAN2016-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMAEKERS2015-04-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-04-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-30 do dziś
42. ImionaLING2015-04-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DER BURG2003-02-19 do dziś
2. ImionaCORNELIS MARIA JOHANNA2003-02-19 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-02-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy152 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2015-04-30 do dziś
245 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-30 do dziś
345 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-04-30 do dziś
429 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2015-04-30 do dziś
533 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2015-04-30 do dziś
646 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2015-04-30 do dziś
746 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI2015-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.01.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-02-08 do dziś
2data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
4data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-25 do dziś
5data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
6data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132020-10-08 do dziś
7data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142020-10-08 do dziś
8data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-02-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-02-08 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-25 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-25 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-07-25 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-07-25 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów